กราบขอพรศาลเจ้าแม่ทับทิม ถนนเจริญกรุง ความเป็นมา 157  ปีแล้ว

ศาลเจ้าแม่ทับทิม หรือภาษาจีนแต้จิ๋ว เรียกว่า อาม่าโจ้ว ที่อยู่บนถนนเจริญกรุง ใกล้วัดสุทธิวราราม  ตรงข้ามสะพานปลา  แห่งนี้ ตามคำบอกเล่าของผู้ที่ดูแลศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้ มีอายุ 157 ปีแล้วในปี 2566 

ความเป็นมาของศาลเจ้าแม่ทับทิม ถนนเจริญกรุง เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนที่ต้องออกเรือไปทะเลหาปลา และนำปลามาส่งที่ท่าเรือสะพานปลา ชาวเรือจึงกราบไหว้ขอพร ให้ปลอดภัย

ปัจจุบันยังเป็นเคารพศรัทธาของคนทั่วไป  นักธุรกิจ ทำการค้า ที่มาไหว้ขอพร อธิษฐานขอโชคลาภ ทำมาค้าขึ้น สุขภาพแข็งแรง และสมหวังปรารถนา

วิธีการมาไหว้ศาลเจ้าแม่ทัมทิม คือ ต้องไหว้ปักธูปทีกง หรือเทพฟ้าดินก่อน กระถางธูปด้านหน้าที่วางเรียงกัน 3 กระถางนั้น เป็นกระถางธูปวางเรียงตามเทพด้านในศาล คือ องค์กลางคือ เจ้าแม่ทับทิม หรืออาม่าโจ้ว ด้านขวาของอาม่า คือปึงเท่ากง ผู้ดูแลสถานที่ และด้านซ้าย จูแซ่เนี้ย

การไหว้ครั้งสำคัญ ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม มี 4 ช่วง คือช่วงตรุษจีน ช่วงวันเกิดอาม่า เดือน 3 ช่วงเทกระจาด เดือน 7  และช่วงปลายปี เสี่ยงเซ้ง ไหว้ขอบคุณจากที่เคยมาขอพรช่วงตรุษจีน ต้นปีนั่นเอง