4 เมษายน วันทุ่นระเบิดสากล

 International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action

วันทุ่นระเบิดสากล มีขึ้นเพื่อการตระหนักรู้และช่วยเหลือทุ่นระเบิดสากล ตรงกับวันที่ 4 เมษายนของทุกปี วันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทุ่นระเบิด การทำงานกับทุ่นระเบิด และเดินหน้ากำจัดทุ่นระเบิด การรณรงค์นี้ได้รับความช่วยเหลือจากสหประชาชาติและองค์กรอื่นๆ เรียกร้องให้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการเก็บทุ่นระเบิดระดับชาติในประเทศที่ยังมีทุ่นระเบิดและเศษระเบิดจากสงครามหลงเหลืออยู่ และก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อความปลอดภัย สุขภาพ และชีวิตของพลเรือน นอกจากนี้ยังเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา

วันวันทุ่นระเบิดสากล จัดขึ้นเพื่อการตระหนักรู้ และช่วยเหลือทุ่นระเบิดสากล และยังได้รับการอนุมัติจากสมัชชาใหญ่เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยเป็นวันเปิดโอกาสให้หน่วยงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งสหประชาชาติ (U.N.M.A.S.) และองค์กรอื่นๆ ได้ไตร่ตรองและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทุ่นระเบิด วัตถุระเบิด เศษซากของสงคราม และอุปกรณ์ระเบิดชั่วคราว (I.E.Ds) ตลอดจนดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อยกเลิกสิ่งเหล่านี้ เป็นเวลากว่าสองทศวรรษแล้วที่องค์กรนี้ได้รับแรงผลักดันจากความต้องการของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากกับระเบิด และมีความอ่อนไหวต่อภัยคุกคามจากอันตรายจากการระเบิดที่พลเรือน เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ และนักมนุษยธรรมต้องเผชิญ

จุดเน้นของ U.N.M.A.S. คือ การช่วยชีวิต อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของสหประชาชาติ ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อปกป้องพลเรือน สนับสนุนการกลับมาโดยสมัครใจของผู้พลัดถิ่นในประเทศและผู้ลี้ภัย ส่งเสริมกิจกรรมด้านมนุษยธรรมและการฟื้นฟู และสนับสนุนกฎหมายมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

การดำเนินการกับเหมืองยังช่วยให้ผู้คนมีชีวิตรอด และเจริญรุ่งเรืองด้วยการเปิดเส้นทางการเข้าถึงที่สำคัญ และเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกให้กับเกษตรกร U.N.M.A.S. ทำงานในสถานที่ต่างๆ เช่น อัฟกานิสถาน โคลอมเบีย สาธารณรัฐอัฟริกากลาง ซูดาน ลิเบีย ไนจีเรีย และซีเรีย และอื่นๆ อีกมากมาย ชุมชนปฏิบัติการทุ่นระเบิดทั่วโลกนำโดยชุมชนนี้อุทิศตนเพื่อกำจัดกับระเบิดและช่วยชีวิตผู้คน

ที่มา: https://nationaltoday.com/international-day-for-mine-awareness-and-assistance-in-mine-action/