กรุงเทพฯมหานครกับอนาคตคลองโอ่งอ่าง จากการ ‘จัดกิจกรรม’ สู่การเชื่อมต่อ ‘ย่าน’ อย่างยั่งยืน

186 คลองโอ่งอ่าง ในปี พ.ศ. 2564 ถือได้เป็นแลนด์มาร์กที่…

อ่านต่อ