วันผึ้งโลก (World Bee Day)

วันผึ้งโลก 20 พ.ค. ของทุกปี สหประชาชาติกำหนดไว้เพื่อส่งเสริมความสำคัญของผึ้งต่อโลกใบนี้ ให้ตระหนักเกี่ยวกับปัญหาประชากรผึ้งที่ลดลง จากภัยการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และพื้นที่ป่าถูกทำลาย

ผึ้งและสัตว์นักผสมเกสรอื่นๆ ทำหน้าที่แพร่กระจายเกสรพืช ผสมละอองเกสรให้พืชต่างๆที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิต เป็นพื้นฐานสำคัญในระบบนิเวศ โดย 90% ของพืชดอกป่า และ 75% ของพืชอาหาร ขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของสัตว์เหล่านี้ในการช่วยผสมเกสร ซึ่งสร้างความมั่นคงทางอาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งผึ้งยังสามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้

อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่ผ่านมาผึ้งกำลังถูกคุกคามจำนวนมาก ประชากรลดลงอย่างรวดเร็ว จากการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงกำจัดแมลงศัตรูพืช ผนวกกับจำนวนพื้นที่ป่าลดลง และอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อผึ้ง เรียกได้ว่าถ้าไม่มีผึ้ง จะทำให้พืชลดลง กระทบต่อสัตว์ สิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์อย่างมหาศาล มีงานวิจัยชี้ว่าร้อยละ 40 ของแมลงผสมเกสรทั่วโลกเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ FAO จึงเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ร่วมกันปกป้องแมลงที่ช่วยผสมเกสร โดยเฉพาะผึ้ง

โดยวันที่ 20 พฤษภาคม วันผึ้งโลก World Bee Day มีขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Anton Janša ผู้บุกเบิกเทคนิคการเลี้ยงผึ้ง ที่ได้เกิดในวันนี้ วันผึ้งโลกมีขึ้นเพื่อสร้างตระหนักของผึ้ง รวมถึงนักผสมละอองเกสรดอกไม้และพันธุ์พืช อื่นๆที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างมาก โดยเราสามารถช่วยกันอนุรักษ์ผึ้งโดยการ ลด เลิก แบนใช้สารเคมีอันตรายต่อผึ้ง ลดการบริโภคสัตว์เชิงอุตสาหกรรม ที่มีส่วนทำให้เป็นการทำลายป่า ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ใช้สารเคมี สนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่มา : https://greendigitallibrary.deqp.go.th/news/detail/189