วันส้วมโลกปี 2023 ความสำคัญ และสุขอนามัยของประชากร

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน นี้ เป็นวันส้วมโลก 2023 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ผู้คนเกี่ยวกับความสำคัญของสุขอนามัยในชีวิต เพื่อลดการเจ็บป่วย และสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดีขึ้น

ความสำคัญที่คุณควรรู้ในวันส้วมโลกปี 2023

  • มีคน 3.5 พันล้านคนที่อาศัยอยู่โดยไม่มีห้องน้ำที่ปลอดภัย และ 2.2 พันล้านคนที่อาศัยอยู่โดยไม่มีน้ำดื่มที่ปลอดภัย
  • ผู้คน 419 ล้านคนยังคงเข้าห้องน้ำในที่โล่ง (“ถ่ายอุจจาระแบบเปิด“)
  • ผู้คน 2 พันล้านคน หรือหนึ่งในสี่ของประชากรโลก ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการล้างมือขั้นพื้นฐานที่บ้านเพื่อล้างมือด้วยสบู่และน้ำ
  • น้ำ สุขอนามัย และสุขอนามัยที่ไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบประมาณ 1,000 คนทุกวัน (ยูนิเซฟ 2023)
  • ในอัตราปัจจุบัน ผู้คน 3 พันล้านคนจะยังคงมีชีวิตอยู่โดยไม่มีห้องน้ำที่ปลอดภัย 2 พันล้านคนจะไม่มีน้ำดื่มสะอาด และภายในปี 2573 ประขากรโลกจำนวร 1.4 พันล้านคนจะขาดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน

ธีมของ วันส้วมโลกปีนี้คือการเร่งการเปลี่ยนแปลงโดยใช้นกฮัมมิ่งเบิร์ดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนดำเนินการส่วนบุคคลเพื่อช่วยปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล

UN (สหประชาชาติ) ได้เลือกนกฮัมมิ่งเบิร์ดเป็นสัญลักษณ์ของวันส้วมโลกและวันน้ำโลกปี 2023

ในตำนานโบราณ นกฮัมมิงเบิร์ดทำทุกวิถีทางเพื่อต่อสู้กับไฟอันยิ่งใหญ่ โดยอุ้มหยดน้ำไว้ในปากของมัน แม้น้ำในปากจะเล็กน้อย แต่ก็ช่วยแก้ปัญหาใหญ่ได้

เหมือนกับที่ทุกคนสามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อรับมือกับวิกฤติด้านสุขอนามัยได้

วิกฤตการณ์ด้านสุขอนามัย

ขณะนี้มีผู้คนจำนวน 3.5 พันล้านคนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยไม่มีห้องน้ำที่ปลอดภัย ผู้คน 419 ล้านคนยังคงฝึกถ่ายอุจจาระแบบเปิดในสถานการณ์เหล่านี้ โรคต่างๆ แพร่กระจาย ส่งผลให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบเสียชีวิต 1,000 รายทุกวัน วิกฤตการณ์ระดับโลกครั้งนี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อธรรมชาติและสุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะผู้หญิง เด็กผู้หญิง และกลุ่มเปราะบางอื่นๆ

UN กำลังนับถอยหลังสู่ปี 2030 โดยเหลือเวลาเพียง 7 ปีในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 6 (SDG 6) – ห้องน้ำและน้ำที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนภายในปี 2030 ทุกวันนี้โลกอยู่นอกเส้นทางอย่างจริงจัง เราต้องทำงานด้านสุขอนามัยให้เร็วขึ้นห้าเท่า

ที่มา: worldtoiletday.info และ www.un.org