11 กรกฎาคม วันประชาการโลก (World Population Day)

วันประชากรโลกในวันที่ 11 กรกฎาคมจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับประเด็นสำคัญของปัญหาประชากร วันดังกล่าวก่อตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ อันเป็นผลมาจากการที่ผู้คนให้ความสนใจอย่างมากในวันห้าพันล้านวันในปี ค.ศ. 1987

ประวัติศาสตร์วันประชากรโลก
แน่นอนว่าคุณอาจรู้ว่าขณะนี้มีผู้คนมากกว่าเจ็ดพันล้านคนบนโลก วันห้าพันล้านในปี ค.ศ. 1987 มีจุดมุ่งหมายเพื่อรับทราบวันที่ประชากรโลกมีจำนวนถึงห้าพันล้านคนโดยประมาณ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคมของปีนั้น (จึงเป็นวันประจำปีของวันประชากรโลก)

วันประชากรโลกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1989 โดยสภาปกครองโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP แรงบันดาลใจสำหรับวันนี้คือความสนใจของสาธารณชนในการเฉลิมฉลอง “วันห้าพันล้าน” ในวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1987 วันดั้งเดิมนี้ถูกกำหนดให้เป็น “วันประชากรโลก” โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และมติที่ 45/216 ประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1990

วันประชากรโลกทำหน้าที่เน้นย้ำถึงปัญหาที่เพิ่มขึ้นที่มาพร้อมกับจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น การมีประชากรมากเกินไปเป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าทรัพยากรโลกกำลังหมดลงในอัตราที่ไม่ยั่งยืน เน้นย้ำความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของการมีประชากรมากเกินไปต่อการพัฒนาและธรรมชาติ จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นยังเผยให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพที่ผู้หญิงต้องเผชิญในระหว่างตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ทำให้ความจำเป็นในการวางแผนครอบครัว ความเท่าเทียมทางเพศ และสุขภาพของมารดามีความสำคัญมากขึ้นกว่าที่เคย

ปัญหาประชากรมากเกินยังก่อให้เกิดความตึงเครียดในสังคม อาชญากรรมร้ายแรงกำลังเกิดขึ้นมากขึ้นกว่าที่เคยในด้านความไม่เท่าเทียมทางเพศและสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา ความเป็นผู้นำกำลังทำหน้าที่ดูแลพลเมืองของตนอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน และเมื่อมีผู้คนเข้ามาในโลกมากขึ้น การละเมิดต่างๆ เช่น การค้ามนุษย์และแรงงานเด็ก ก็กลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น

ทำไมวันประชากรโลกจึงมีความสำคัญ?

ยิ่งมีคนเพิ่มเข้ามาในประชากรมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งจำเป็นต้องมีพลังงาน และอาหารมากขึ้นเท่านั้นในการดำรงชีวิตพวกเขาทั้งหมด เป็นการยากที่จะรักษาการผลิตอาหารและพลังงานในอัตราที่ประชากรเพิ่มขึ้น และความพยายามในการทำเช่นนั้นมีส่วนอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่ไหน

อีกทั้งยังเตือนให้เราพิจารณาประชากรในปัจจุบัน และปัญหาประชากรที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึงคือโลกจะเป็นอย่างไรสำหรับลูกๆ หลานๆ เหลนของคุณ ฯลฯ หากประชากรยังคงเติบโตในอัตราที่มากเกินนี้

ปัญหาประชากรมากเกินยังส่งผลกระทบต่อผู้คนในประเทศกำลังพัฒนาอย่างไม่เป็นสัดส่วน ตัวอย่างเช่น คุณรู้หรือไม่ว่าผู้คนในประเทศที่ยากจนมากมีอายุขัยที่สั้นกว่าผู้คนในประเทศร่ำรวยและพัฒนาแล้วประมาณ 20 ปี แล้ว 1/3 ของการเติบโตของประชากรนั้นเกิดจากการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผน ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อผู้คนขาดความรู้ด้านการศึกษา และการวางแผนครอบครัว วันประชากรโลกเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีให้ก้าวออกจากตัวเราเองและมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญเหล่านี้อีกด้วยค่ะ

ที่มา: https://nationaltoday.com/world-population-day/

Image by freepik