กทม จัด 4 กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกตลอดเดือนมิถุนายน 

องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) และได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้ทั่วโลกตระหนักและร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2567 UNEP กำหนดรณรงค์ภายใต้หัวข้อ LAND RESTORATION, DESERTIFICATION & DROUGHT RESILIENCE “พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง” 

ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมดีอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับกิจกรรมในช่วงเดือนวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อปลุกกระแสและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาของผลกระทบที่เกิดจากการทำลายสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 

  1. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2567 โดยหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐ เอกชน จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิ.ย. 67 อาทิ การปลูกต้นไม้ การพัฒนาทำความสะอาดถนนหรือพื้นที่ การขุดลอกคูคลอง เพื่อเป็นพื้นที่รับน้ำสำหรับใช้ในช่วงหน้าแล้ง เป็นต้น 
  2. นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมดูแลเมือง ตอบโจทย์เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ ตามแนวคิดการงานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร (BKK EXPO 2024) ได้เปิดพื้นที่บริเวณด้านข้างอาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย เพื่อจัดกิจกรรม “ตลาดยั่งยืน” เชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดแสดงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ นวัตกรรมหรือกิจกรรมรักษ์โลก ที่เป็นความร่วมมือในการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมดีอย่างยั่งยืน อาทิ การจัดแสดงนวัตกรรมรถพลังงานไฟฟ้า การนำผลิตภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โครงการแจกแลกเครื่องดื่ม เพื่อลดขยะลดการสร้างพลาสติก เป็นต้น จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 – 23 มิ.ย. 67 ระหว่างเวลา 13.00 – 21.00 น. โดยการจัดงานตลาดยั่งยืน จะเชื่อมต่อกับการจัดงานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร หรือ BKK EXPO 2024 ที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้นภายใต้แนวคิด #เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ 
  3. ในส่วนของกิจกรรมที่ 3 กำหนดจัดประกวดภาพถ่าย “เรื่องเล่าจากสวน 15 นาที” ในหัวข้อ “ฉัน เรา เขา เธอ” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จัก “สวน 15 นาที” ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะ ที่ประชาชนเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้าภายใน 15 นาที หรือประมาณ 800 เมตร ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมส่งภาพถ่ายกิจกรรมบอกเล่าความประทับใจในการใช้บริการสวน 15 นาที ของกรุงเทพมหานคร กำหนดส่งผลงานระหว่างวันที่ 5 – 25 มิถุนายน 2567 ตัดสินและประกาศผลภายในเดือนกรกฎาคม 2567 สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊ก สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
  4. !ปิดท้ายด้วยกิจกรรม “ชวนน้องมองโลกผ่านสิ่งแวดล้อม : BMA Kid Camp” เชิญชวนน้อง ๆ อายุระหว่าง 7 – 12 ปี จำนวน 100 คน ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ภายในงานน้อง ๆ จะได้ร่วมสนุกและเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมนักสืบฝุ่น การคัดแยกขยะ เรียนรู้การปลูกต้นไม้ การทำอาหาร การวาดภาพ กิจกรรม DIY ขยะสร้างสรรค์ เป็นต้น โดยจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2567 ณ โคก หนอง นา เขตทวีวัฒนา 

สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมได้ตลอดเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2567 เพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมดีอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา :https://www.facebook.com/share/p/Eu9fnkW6yH2LLMvK/?mibextid=oFDknk