วันโยคะสากล (International Day of Yoga)

วันโยคะสากล ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน มารู้จักที่มาของวันนี้ พร้อมประโยชน์ที่เราจะได้จากการฝึกโยคะกัน

โยคะ เป็นวิธีออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะการฝึกโยคะ หัวใจสำคัญนั้นไม่ใช่แค่การฝึกฝนร่างกาย แต่ยังเป็นการฝึกร่างกายและจิตใจเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในร่างกายของเราอีกด้วย

จุดเริ่มต้นของวันโยคะสากลนั้นเกิดจาก นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีประเทศอินเดีย ต้องการเผยแพร่ศาสตร์โยคะที่มีมานานกว่า 2,000 ปีให้เป็นที่รู้จักและนิยมปฏิบัติไปทั่วโลก เพราะมองว่าโยคะเป็นสิ่งล้ำค่าของชาวอินเดีย การฝึกโยคะเป็นการบำบัดจิตใจและร่างกายโดยธรรมชาติ จึงช่วยให้เกิดความสงบสุขระหว่างมนุษย์และธรรมชาติได้

นเรนทรา โมดี จึงเสนอต่อที่ประชุมสหประชาชาติ ขอให้ตั้งวันโยคะสากลขึ้นมา กระทั่งในวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2014 สมาชิกจำนวน 175 ประเทศ มีมติเห็นชอบ จึงได้กำหนดให้วันโยคะสากลตรงกับวันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี เพื่อให้คนทั่วโลกเห็นประโยชน์ของการฝึกโยคะ โดยเริ่มปี 2015 เป็นปีแรก

ส่วนเหตุผลที่เลือกวันที่ 21 มิถุนายน เป็นวันโยคะสากลนั้น เพราะวันที่ 21 มิถุนายนเป็น “วันครีษมายัน (Summer Solstice)” คือวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีของประเทศทางซีกโลกเหนือ ในทางฤดูกาลนับเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อน จึงถือเป็นวันดีตามหลักศาสนาฮินดูเนื่องจากเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลมงคล

ประโยชน์ของการฝึกโยคะ

อย่างที่กล่าวไปว่าการฝึกโยคะกันช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในร่างกาย ประโยชน์ของโยคะอย่างคร่าวๆ มีดังนี้
– ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อต่าง ๆ
– เพิ่มความมีสติ และมีสมาธิ เพราะการฝึกโยคะจะเป็นการฝึกให้จิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
– ทำให้หายใจได้ยาวและลึกขึ้นกว่าเดิม ดีต่อสุขภาพปอด การฝึกกำหนดลมหายใจจะทำให้เกิดความผ่อนคลาย อีกทั้งยังรักษาอาการนอนไม่หลับได้ด้วย
– ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง จึงช่วยป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

อย่างไรก็ตาม การฝึกโยคะให้ได้สุขภาพดี ไม่ควรหักโหมตั้งแต่แรกจนมากเกินไป ควรเริ่มต้นจากท่าง่าย ๆ แล้วค่อยๆพัฒนาตามลำดับ แต่สิ่งสำคัญก็คือ ต้องฝึกอย่างต่อเนื่อง และต้องหายใจให้เป็น การฝึกโยคะจึงจะได้ผลอย่างที่ตั้งใจ