How to เป็นผู้ฟังที่ดี

สังเกตหรือไม่ว่าเวลาคุณฟังคนสนิท หรือใครที่กำลังพูดให้คุณฟัง คุณตั้งใจฟังหรือแค่ฟังพวกเขาแบบผ่านๆไป? การเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่ใช่เพียงแค่นั่งฟังเฉยๆ แต่เราต้องเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื่อให้เราฟังว่าเขาต้องการคำตอบหรือคำแนะนำแบบไหนได้บ้าง

การเป็นผู้ฟังที่ดีมีข้อดีอย่างไร?

บางเรื่องที่เราได้รับฟังมานั้น อาจมีทั้งดีและไม่ดี บางสิ่งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และได้มุมมองความคิดใหม่ๆอีกด้วย

ผู้ฟังที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร?

1.เปิดใจรับฟัง
บางคำพูดของผู้พูดอาจมีบางสิ่งที่ไม่ถูกใจในสายตาเรา ฉะนั้นควรเปิดใจในการรับฟังให้มากที่สุด เช่น เวลาที่พ่อแม่เราพูดกับเราว่า “อย่ากลับดึกมากนะ มันอันตราย” ถ้าไม่เปิดใจฟังอาจจะคิดว่าท่านคิดมากเกินไป แต่ถ้าฟังดีๆจะรู้ว่ามีความห่วงใยและกังวลอยู่ในนั้นนะ

2.ตั้งใจฟังผู้พูด
ผู้ฟังต้องมีสมาธิ จับประเด็นที่ผู้พูดเล่า ให้ความสำคัญกับผู้ที่สนทนาด้วย การที่วอกแวกนั้นอาจจะเป็นการเสียมารยาทและเสียสมาธิ ควรจะฟังจนรับรู้ความรู้สึกของผู้พูดโดยไม่รีบตัดสิน หรือด่วนสรุปจนเร็วเกินไป เช่น เพื่อนของคุณอาจจะมาปรึกษาเราเรื่องความรัก ว่าเขาไม่ค่อยโอเคกับความสัมพันธ์นี้เลย ถ้าคุณพูดตอบไปก่อนที่จะฟังจบ ผู้พูดอาจจะรู้สึกไม่ดีกับความเห็น ณ ตอนนั้นของคุณได้

3.แสดงความเห็นตามความเหมาะสม
เราอาจจะมีการโต้ตอบกับผู้ฟังบ้าง เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเราฟังอยู่นะ เขาไม่ได้พูดอยู่ฝ่ายเดียว เช่น เพื่อนคุณเล่าเรื่องของเขาจบแล้ว แต่เกิดบรรยากาศที่เงียบจนไม่รู้จะพูดอะไรต่อ คุณอาจจะแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่เพื่อนคุณเล่าให้ฟังได้เล็กน้อย เพื่อให้เพื่อนคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้พูดอยู่คนเดียว การที่เราฟังอย่างเดียวอาจจะทำให้ผู้พูดรู้สึกหมดความมั่นใจ หรือไม่รู้ว่าจะเล่ายังไงต่อได้

4.คิดก่อนพูด
ตอนที่เราฟังเราอาจจะมีปฏิกิริยาตอบสนองทันที โดยไม่ทันคิด เช่น ถามไปตรงๆโดยยังฟังไม่จบ หรือพูดแทรกขึ้นมา ดังนั้นก่อนจะถามหรือแนะนำอะไรให้กับผู้พูด เราควรคิดก่อนที่จะถามหรือแสดงความคิดเห็นออกไป จะทำให้เราเป็นผู้ฟังที่ดีมากขึ้น

การเป็นผู้ฟังที่ดีอาจพัฒนาชีวิตเราได้

– ในวันที่เราโตขึ้น การเป็นผู้ฟังที่ดีคือสิ่งสำคัญที่ควรมี มันจะช่วยให้เรามีความคิดแง่บวกมากขึ้น และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆไว้เป็นบทเรียนในการใช้ชีวิต
– ได้พัฒนาด้านทักษะในการแสดงความคิดเห็น โต้ตอบ และเสริมสร้างบุคลิกให้มีความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น
– พัฒนาด้านความสัมพันธ์ ทำให้มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ได้แนะนำ ช่วยเหลือ หรือเป็นที่พึ่งทางใจให้ผู้อื่นได้

การเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิต ถ้าเรามีทักษะในการเป็นผู้ฟังที่ดีในสังคม ก็จะมีโอกาสให้เราได้รับรู้เรื่องราวใหม่ๆ ไว้นำมาเป็นบทเรียน หรือข้อคิดที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตให้ดีขึ้นได้อีกด้วย