4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก (World Cancer Day)

ไม่ช้าก็เร็ว ดูเหมือนว่ามะเร็งจะส่งผลกระทบต่อเราทุกคน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมวันมะเร็งโลกซึ่งตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ จึงเป็นวันสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การตรวจหา และการรักษา กิจกรรมวันมะเร็งโลกริเริ่มโดย “สหภาพเพื่อการควบคุมโรคมะเร็งระหว่างประเทศ” ในปี พ.ศ. 2551 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคมะเร็งลงอย่างมากภายในปี พ.ศ. 2563

วันมะเร็งโลกตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ทั่วโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแจ้งและสนับสนุนให้ผู้คนทราบถึงการป้องกัน การตรวจหามะเร็งตั้งแต่เนิ่นๆ และการรักษา ความคิดริเริ่มนี้ดำเนินการโดยสหภาพเพื่อการควบคุมมะเร็งระหว่างประเทศ เพื่อรณรงค์และสนับสนุนเป้าหมายของปฏิญญาโลกเรื่องมะเร็งซึ่งเขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2551

ประวัติความเป็นมาของวันมะเร็งโลก

ตามที่องค์การอนามัยโลกระบุว่า มะเร็งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตทั่วโลก Union for International Cancer Control (UICC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวา โดยเป็นสมาชิกที่ทำงานเพื่อกำจัดมะเร็งทั่วโลกและพัฒนาการวิจัยทางการแพทย์ให้ก้าวหน้า ภายใต้การกำกับดูแล วันมะเร็งสากลครั้งแรกมีการเฉลิมฉลองที่เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในปีเดียวกัน องค์กร สมาคมโรคมะเร็ง และศูนย์บำบัดที่มีชื่อเสียงหลายแห่งก็สนับสนุนความคิดริเริ่มนี้เช่นกัน

วันมะเร็งโลกมีขึ้นอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดต่อต้านมะเร็งโลกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 งานนี้จัดขึ้นที่ปารีสและมีสมาชิกขององค์กรมะเร็งและผู้นำรัฐบาลที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเข้าร่วม มีการลงนามในเอกสารชื่อ ‘Charter of Paris Against Cancer’ ซึ่งมีบทความ 10 บทความ โดยสรุปถึงความมุ่งมั่นระดับโลกในการปรับปรุงการอำนวยความสะดวกและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ความก้าวหน้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในการวิจัย ป้องกัน และรักษาโรคมะเร็งก็ถูกเน้นเช่นกัน มาตรา X ของกฎบัตรนี้ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นวันมะเร็งโลกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์

มะเร็งมีหลายประเภท จึงมีสีและสัญลักษณ์ต่างๆ มากมายที่ใช้เพื่อระบุชนิดของมะเร็งและส่งเสริมการต่อสู้กับมะเร็ง ตัวอย่างเช่น ริบบิ้นสีส้มมีไว้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งในเด็ก ในขณะที่ริบบิ้นสีชมพูมีความเกี่ยวข้องกับความตระหนักรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมทั่วโลก สมาคมโรคมะเร็งอเมริกันใช้ดอกแดฟโฟดิลเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังสำหรับผู้ป่วยและผู้รอดชีวิต เพื่ออนาคตที่โรคที่คุกคามถึงชีวิตนี้ไม่มีอีกต่อไป

ในวันนี้ มีกิจกรรมและการระดมทุนหลายร้อยรายการทั่วโลกในแต่ละปี เพื่อนำบุคคล ชุมชน และองค์กรมารวมตัวกันในโรงพยาบาล โรงเรียน ธุรกิจ ตลาด ห้องโถงชุมชน สวนสาธารณะ ฯลฯ เพื่อรณรงค์และส่งข้อความเตือนใจอันทรงพลังว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคมะเร็งไม่ได้อยู่คนเดียว และเราทุกคนต่างร่วมกันรับผิดชอบในการลดผลกระทบทั่วโลกของโรคนี้

ประเพณีวันมะเร็งโลก

วันมะเร็งโลกไม่ได้จำกัดอยู่เพียงศูนย์การแพทย์และองค์กรระหว่างประเทศเท่านั้น ผู้คน ธุรกิจในท้องถิ่น บริษัท และรัฐบาลต่างมารวมตัวกันเพื่อแจ้งให้สาธารณชนทั่วไปทราบเกี่ยวกับประเภทของมะเร็ง วิธีระวังมะเร็ง ตลอดจนแนวทางการรักษาและมาตรการที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ตรวจพบ มีการโฆษณาและประกาศสำคัญทางวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และโซเชียลมีเดีย การระดมทุน งานเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเย็นจะจัดขึ้นโดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงมักจะเข้าร่วมในงานเหล่านี้

ที่มา: https://nationaltoday.com/world-cancer-day/