15 พฤษภาคม วันครอบครัวสากล (International Family Day)

วันครอบครัวสากลก่อตั้งโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) เมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยจัดขึ้นทุกวันที่ 15 พฤษภาคม เพื่อเป็นเกียรติแก่ความสำคัญของครอบครัว ครอบครัวทั้งแบบดั้งเดิม และที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมเป็นรากฐานของสังคม และคนเหล่านั้นน่าจะเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา ดังนั้นพวกเขาจึงควรได้รับการเฉลิมฉลองในวันนี้

ประวัติความเป็นมาของวันครอบครัวสากล

“ครอบครัวไม่ใช่สิ่งสำคัญ มันคือทุกสิ่งทุกอย่าง” – ไมเคิล เจ. ฟ็อกซ์

หน่วยครอบครัวเริ่มต้นจากมนุษย์กลุ่มแรก แม้ว่าครอบครัวในทุกวันนี้อาจดูแตกต่างไปจากเมื่อหลายพันปีก่อน แต่พวกเขาก็มีความสำคัญไม่แพ้กันในเวลานี้เหมือนเมื่อก่อน สหประชาชาติเชื่อว่าครอบครัวต่างๆ มีความสำคัญมากพอที่จะจดจำพวกเขาได้ผ่านวันเฉลิมฉลอง และในปี 1994 ได้เลือกวันที่ 15 พฤษภาคม เป็นวันครอบครัวสากล

ในฐานะพ่อแม่ เราต้องการให้ลูกๆ ของเราเริ่มต้นชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ รากฐานที่สร้างขึ้นในครอบครัวได้รับการแสดงให้เห็นในการศึกษาจำนวนมากที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสำเร็จของเด็ก ยิ่งสภาพแวดล้อมในครอบครัวของเด็กมีความมั่นคงมากขึ้นเท่าใด พวกเขาก็จะยิ่งมีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งทางจิตใจและร่างกายมากขึ้นเท่านั้น

ชุมชนทั่วโลกเผชิญกับอุปสรรคที่ทำลายความมั่นคงของครอบครัว สหประชาชาติเริ่มตระหนักถึงสิ่งนี้ในช่วงทศวรรษ 1980 ขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติส่งเสริมความตระหนักรู้ในหมู่ผู้มีอำนาจตัดสินใจและสาธารณชน สหประชาชาติยังคงกำหนดวันเฉลิมฉลองนี้ไว้ และในแต่ละปีจะเลือกประเด็นหลักที่เน้นเรื่องครอบครัวเพื่อจัดการกับความท้าทายทั่วโลกในด้านการศึกษา ความยากจน สุขภาพ และความสมดุลระหว่างงาน/ครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย ในปีนี้ในวันครอบครัวโลก เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และประชากรที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวทั่วโลก

บางทีเป็นเรื่องง่ายมากที่บางทีเราอาจจะมองข้ามครอบครัวของเรา ดังนั้นคุณอาจจะใช้วันนี้เป็นโอกาสที่จะแบ่งปันความรู้สึกกับครอบครัวของคุณว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับพวกเขา และแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อพ่อแม่ พี่น้อง และแม้แต่ญาติพี่น้องของคุณที่ได้จัดหาสิ่งจำเป็นในชีวิตให้กับคุณ อาจจะเป็นการไปกินข้าวด้วยกัน โดยการเลือกร้านอาหารที่ครอบครัวของคุณชอบ หรือดีกว่านั้นคือร้านที่คุณทุกคนเคยไปตอนโต ใช้เวลายามเย็นพูดคุยกับครอบครัว และอัพเดตชีวิตของกันและกัน

ที่มา: https://nationaltoday.com/international-family-day/

Image by freepik