หมอแนะผู้ป่วยมะเร็งควรได้รับอาหารที่มีโปรตีนสูงมากกว่าคนปกติ

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี แนะผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่อาจได้รับอาหารที่มีโปรตีนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีความเชื่อที่ผิดและความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินในขณะที่เข้ารับการรักษาโรคมะเร็ง 

ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะคิดว่าต้องห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ แท้จริงแล้วสำหรับผู้ป่วยมะเร็งควรได้รับอาหารที่มีโปรตีนสูงมากกว่าคนทั่วไปและควรเป็นชนิดโปรตีนที่มีคุณภาพดีจากธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้มีส่วนช่วยในการซ่อมแซมร่างกายระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขมาเป็นเวลานาน ในขณะที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งไม่ว่าจะด้วยวิธีการให้เคมีบำบัดหรือการฉายรังสี ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีความเข้าใจว่าต้องห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่หรือแม้แต่อาหารทะเล หรือต้องรับประทานน้อยๆ ทำให้ได้สารอาหารไม่ครบถ้วน  จะส่งผลต่อเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้คนไข้ที่เข้ารับการรักษาไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากค่าเลือด ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานส่งผลทำให้กระบวนการรักษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่แพทย์ได้วางแผนเอาไว้ 

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งควรได้รับอาหารที่มีโปรตีนสูง และควรเป็นชนิดโปรตีนที่มีคุณภาพดีจากธรรมชาติ เช่นเนื้อหมู เนื้อไก่หรือแม้แต่อาหารทะเล ซึ่งความต้องการในสารอาหารโปรตีนนั้นผู้ป่วยจะต้องได้รับ 1.2 – 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว  1 กิโลกรัมในหนึ่งวัน 

ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยน้ำหนัก 50 กิโลกรัม สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ พลังงาน ที่ควรได้รับต่อวัน (เอาน้ำหนักตัว x 1.2 = ปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับ) นอกจากเนื้อสัตว์จะเป็นแหล่งของโปรตีน ที่ดียังมีโปรตีนจากแหล่งอื่นที่หลากหลาย เช่นนม ไข่ขาว ธัญพืชต่าง ๆ อาหารทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยในการซ่อมแซมร่างกายระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง

ผู้ป่วยมะเร็งแต่ละรายมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือนักโภชนาการ 

สารอาหารประเภทโปรตีนต่างๆ ผู้ป่วยสามารถเลือกรับประทานได้หลากหลายชนิดเพื่อได้รับโปรตีนที่ครบถ้วน   ในแต่ละวัน ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ควบคู่กับการดื่มน้ำ เพิ่มการออกกำลังกาย นอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอและการขับถ่ายที่สม่ำเสมอ เพื่อพร้อมรับการรักษาโรคมะเร็งต่อไป 

สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข   02 546 1960-6 ต่อ 1411

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี                                                 

ที่มา :https://www.facebook.com/share/p/iuhmgfWWhmU2rwm8/?mibextid=oFDknk