ประวัติความเป็นมา และแรงศรัทธา ไหว้ “ไต้ฮงกง”

“ศาลเจ้าไต้ฮงกง” จุดเริ่มต้นของมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง

ไต้ฮงกง หรือ หลวงปู่ไต้ฮงกง
เป็นที่เคารพสักการะของชาวจีนมานาน รวมทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย เพราะมีการเล่าขานถึงคุณงามความดีในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ เมื่อครั้งที่ไต้ฮงกงยังมีชีวิตอยู่ที่ประเทศจีน

ประวัติ “ไต้ฮงกง”

มีข้อมูลของมูลนิธิปอเต็กตึ้ง เขียนถึงประวัติความเป็นมาของไต้ฮงกง หรือหลวงปู่ไต้ฮงที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุ อำเภอเตี้ยเอี้ย เมืองแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง ในสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไต้ฮงกง เกิดที่เมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง เมื่อพ.ศ.1582 สมัย ราชวงศ์ซ่ง ตระกูลลิ้ม

ไต้ฮงกง เดิมชื่อ หลิงเอ้อ ครอบครัวสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน การศึกษามีทั้งทาง วิชาการและพุทธศาสนา ได้ศึกษาชั้นสูงเป็นบัณฑิตระดับจิ้นซือ คือบัณฑิต ชั้นเอก และเข้ารับราชการเป็นนายอำเภอ เมื่ออายุ 54 ปี และมาบวชเป็นพระในพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมเผย แพร่ธรรมะเป็นเวลายาวนานในมณฑลฮกเกี้ยน

ช่วงที่อายุ 81 ปี ได้ธุดงค์มาถึงอำเภอเตี้ยเอี้ย เมืองแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง  จำพรรษาที่อาราม เล่งจั๊วโก๋วยี่ ในปักซัว ต่อมาย้ายไปที่วัดเมี่ยนอันกวน   ในตำบลฮั่วเพ้ง ที่นี่เป็นพื้นที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่เป็นนิจ ทั้งพายุ  น้ำท่วม ไฟไหม้ โรคระบาด ภัยแล้ง ซึ่งมีผู้คนล้มตายจำนวนมาก ไต้ฮงกง ได้อุทิศกายใจ เก็บศพไปฝังให้โดยไม่รังเกียจ และตั้งศาลารักษาโรคที่ริมโขดหินใหญ่ จัดหาอาหารสิ่งของให้ผู้ยากไร้ที่เดือดร้อน ชักชวนชาวบ้านและสานุศิษย์ให้ประกอบกิจกรรมการกุศลกัน

ข้อมูลจากเว็บปอเต็กตึ้ง เขียนไว้ว่า
“จริยวัตร แห่งเมตตาธรรมของท่านนั้น ช่วยเหลือ  ทั้งผู้มีชีวิตที่ยาก ไร้และผู้ตายที่ไร้ญาติ

ท่าน เห็นผู้คนข้ามแม่น้ำเหลียงเจียงที่กว้างใหญ่  ถึง 300 วา สายน้ำเชี่ยวตลอดปี เกิดเรือล่มคนจมน้ำ ตายเสมอก็ชักชวนชาวบ้านบริจาคกำลังกาย  กำลัง ทรัพย์ลงมือสร้างสะพานฮั่วเพ้งให้จนท่านมรณภาพลงในปี 1670 สิริ รวมอายุได้  88 ปี”

ชาวจีนทางตอนใต้แถบแต้จิ๋วซัวเถาจึงศรัทธา เลื่อมใสท่านต่อเนื่องกันมา รวมไปถึงชาวจีนที่อพยพมาไทย จึงได้สร้างศาลเจ้าไต้ฮงกงขึ้น สืบสานต่อการช่วยเหลือผู้คน ทั้งการบริจาคสิ่งของ อาหาร รวมไปถึงโลงศพ

สถานที่ และวิธีไหว้ไต้ฮงกงในกรุงเทพ สถานที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง ในกรุงเทพมหานครนั้น อยู่ที่หัวมุมถนนเจ้าคำรพ บรรจบถนนพลับพลาไชย ติดกับวัดคณิกาผล ย่านเจริญกรุง สถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ๆ คือสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร

ส่วนวิธีการไหว้ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง มีจุดที่ต้องปักธูป 2 จุด คือ ไหว้ฟ้าดิน 1 จุด 5 ดอกและไหว้ฟ้าดิน หรือทีกง 3 ดอก ที่ทางศาลเจ้าได้เตรียมธูปเทียน ดอกไม้ กระดาษเงินทอง น้ำมันไว้บริการ ส่วนใครต้องการบริจาค ข้าวสาร โลงศพ และอื่นๆ ก็มีจุดรับบริจาคด้านใน