อัตราการป่วยโรคเบาหวานที่เพิ่มขึ้น และสถิติที่น่าสนใจ

โรคเบาหวานมีสองประเภทหลัก:

  • โรคเบาหวานประเภท 1:ระบบภูมิคุ้มกันโจมตีและทำลายเซลล์ในตับอ่อนที่สร้างอินซูลิน สาเหตุเชื่อกันว่าเกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
  • โรคเบาหวานประเภท 2:ร่างกายต้านทานต่ออินซูลินหรือผลิตอินซูลินไม่เพียงพอที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด มีสาเหตุมาจากปัจจัยในการดำเนินชีวิต (รวมถึงโรคอ้วน การไม่ออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่ไม่ดี และการสูบบุหรี่) และพันธุกรรม

โรคเบาหวานประเภท 2 เป็นรูปแบบของโรคที่พบบ่อยที่สุด โดยคิดเป็นประมาณ 90-95% ของผู้ป่วยทั่วโลก

อัตราโรคเบาหวานแยกตามประเทศ ในปี 2564

ประเทศที่มีประชากรป่วยเป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 มากที่สุด ( คิดจาก% ความหนาแน่นของประชากร)

ด้วยประชากรวัยผู้ใหญ่เกือบ 33 ล้านคน (31%) ที่เป็นโรคเบาหวานปากีสถานจึงเป็นประเทศที่มีความชุกของโรคเบาหวานสูงสุด

อันดับที่ ประเทศ จำนวน % ของประชากร อายุ 20-79 ปี ที่ป่วยเป็นเบาหวาน
1 ปากีสถาน 30.82
2 เฟรนช์โปลินีเซีย 25.23
3 คูเวต 24.94
4 นาอูรู 23.45
5 นิวแคลิโดเนีย 23.46
6 หมู่เกาะมาร์แชลล์ 23.07
7 มอริเชียส 22.68
8 คิริบาส 22.19
9 อียิปต์ 20.91
10 อเมริกันซามัว 20.30
11 ตูวาลู 20.30
12 หมู่เกาะโซโลมอน 19.80
13 กาตาร์ 19.50
14 กวม 19.10
15 มาเลเซีย 19.00
16 ซูดาน 18.90
17 ซาอุดีอาระเบีย 18.70
18 ฟิจิ 17.70
19  ปาเลา 17.00
20 เม็กซิโก 16.90

สถานการณ์ในปากีสถานในปัจจุบันยังไม่คาดว่าจะดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ภายในปี 2588 คาดว่าประเทศจะมี ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 62 ล้านคนเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ รวมถึงภาวะทุพโภชนาการ

โรคเรื้อรังนี้ยังถึงระดับที่น่าตกใจในหลายประเทศและดินแดนที่เป็นเกาะในมหาสมุทร รวมถึงเฟรนช์โปลินีเซีย นิวแคลิโดเนียและอเมริกันซามัว แต่ละประเทศมีความชุกของโรคเบาหวานมากกว่า 20% โดยมีสาเหตุตั้งแต่ ภาวะทุพโภชนาการไปจนถึง โรคอ้วน

ในขณะเดียวกัน ประเทศในแอฟริกา เช่นเบนินและแกมเบียมีอัตราความชุกของโรคเบาหวานต่ำที่สุดในโลก ในปี 2021 ประเทศในแอฟริกามีผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานรวมกัน 23.6 ล้านคน ซึ่งน้อยกว่า 2% ของประชากรทั้งทวีป อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 55 ล้านคนภายในปี 2588

ประเทศที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานจำนวนมาก

ในประเทศจีนโรคเบาหวานแพร่หลายใน 10.6% ของประชากรผู้ใหญ่ของประเทศในปี 2021 แม้ว่าสิ่งนี้จะทำให้ประเทศอยู่ในอันดับที่ 60 ในแง่ของอัตราความชุก แต่ก็เทียบเท่ากับผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานประมาณ 140 ล้านคนเนื่องจากมีประชากรจำนวนมากของประเทศ

ในทำนองเดียวกัน ความชุกของโรคเบาหวานในอินเดียที่ 9.6% เท่ากับผู้ใหญ่ 77 ล้านคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ในประเทศ ซึ่งมากกว่าจำนวนพลเมืองที่เป็นโรคเบาหวานของปากีสถาน

โรคเบาหวานในไทย ไทยจัดอยู่ที่ ลำดับที่ 67 มีประชากรที่เป็นหวาน 9.7% (เบาหวานประเภทที่ 2 )

ถ้าจากสถิติในไทย จากประชากรในช่วยอายุ 18-99 ปี จำนวน 54,027,358 คน

  • มีผู้ป่วยเบาหวาน 4,426,959 คน หรือ 8.2% 
  • การเสียชีวิตเนื่องจากโรคเบาหวาน 51,052 คน
  • ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน $316.29 หรือ 11,145.59 บาท ต่อคน

ในปี2017ไทยจัดอยู่ใน TOP5 ของประเทศที่เป็นเบาหวานมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย โดยอยู่ที่อันดับ 4 รองจาก จีน ที่เป็นอันดับ 1 ,อินโดนีเซีย อันดับ 2 และ 3 ญี่ปุ่น ส่วนอันดับ 5 คือ ฟิลิปปินส์

ที่มา : https://www.visualcapitalist.com/cp/diabetes-rates-by-country