รถไฟฟ้าสายสีแดง คือรถไฟเชื่อม 4 ทิศ จังหวัดชานเมืองรอบ กทม.

รถไฟฟ้าสายสีแดง คือโครงการระบบรถไฟชานเมือง ภาษาอังกฤษใช้ว่า The S.R.T. Red Line Mass Transit System Project ตามแผนเต็มโครงการเป็นเส้นทางวิ่งบริการชานเมืองกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และจังหวัดใกล้กทม. ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และราชบุรี 

รถไฟฟ้าสายสีแดงดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีสองเส้นทางหลัก ตามทิศจากกทม.คือ
*รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม ทิศเหนือ-ใต้ ของกทม.คือสายธานีรัถยา ช่วงแรก เปิดบริการต้นทาง

  • สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพอภิวัฒน์
  • สถานีรังสิต โดยผ่านสถานีจตุจักร
  • สถานีวัดเสมียนนารี
  • สถานีบางเขน
  • สถานีทุ่งสองห้อง
  • สถานีหลักสี่
  • สถานีการเคหะ
  • สถานีดอนเมือง
  • สถานีหลักหก
  • สถานีรังสิต.

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

ส่วนในอนาคต รถไฟฟ้าสายสีแดง ทิศเหนือจะไปถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อยุธยา บ้านภาชี ส่วนทิศใต้ขยายไปทางมหาชัย ผ่านแม่กลองไปถึงปากท่อ

*รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ทิศตะวันออก-ตะวันตกของกทม. คือสายนครวิถี ช่วงแรก บริการเริ่มตั้งแต่สถานีกลางบางซื่อจนถึงสถานีตลิ่งชัน ผ่านสถานีบางซ่อน สถานีบางบำหรุ สถานีตลิ่งชัน ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ส่วนอนาคตรถไฟฟ้าสายสีแดง ทิศตะวันออกขยายไปทางหัวหมาก ผ่านลาดกระบังไปถึงฉะเชิงเทรา ส่วนทิศตะวันตกขยายไปทางศาลายา ผ่านนครชัยศรีไปถึงนครปฐม

Q&A