ททท ชวนเที่ยวดูดาวเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท)

ชวนนักท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวมาลองเปลี่ยนการท่องเที่ยวหลังพระอาทิตย์ตกดินในช่วงหน้าร้อนซึ่งหน้าร้อนแบบนี้สามารถมองเห็นทางช้างเผือกได้ง่ายๆ ปราศจากเมฆฝนมาบดบัง

นอกจากนี้ รู้หรือไม่ว่าการดูดาวยังช่วยลดโลกร้อนได้ เพราะการดูดาวต้องอยู่ในความมืด เราจึงต้องร่วมมือกันช่วยลดมลภาวะทางแสง ลดการใช้ไฟฟ้า เพื่อช่วยให้ท้องฟ้ายามค่ำคืนสามารถดูดาวได้ชัดสวยงาม

เช็คพิกัดดูดาวในเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดได้ที่ 

darksky.narit.or.th/darkskyreserve/thailand

หลักการของเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย คือ

“ร่วมรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบจากมลภาวะทางแสง และอนุรักษ์ความมืดของท้องฟ้ายามค่ำคืน  ผ่านการจัดตั้งเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดและการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์”

ประโยชน์ของการเข้าร่วมเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด

 สถานที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในแต่ละรูปแบบ จะได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าเป็น “แหล่งท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ในประเทศไทย” ที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์กำหนด  เช่น คุณภาพท้องฟ้า การบริหารจัดการแสงสว่าง และความเหมาะสมของพื้นที่สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ 

อีกทั้งสถานที่ที่ขึ้นทะเบียนฯ จะได้รับการสนับสนุนข้อมูล สื่อดาราศาสตร์ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ของสถาบันฯ ให้ประชาชนและผู้สนใจรับทราบอย่างทั่วถึง

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Image by wirestock on Freepik