กรมควบคุมโรค ห่วงใยประชาชนที่เดินทางไปทำบุญ พร้อมแนะวิธีเลือกเช่าเหมารถ และวิธีปฏิบัติระหว่างการเดินทาง

224 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์ธงชัย กีรติหั…

อ่านต่อ