กรมควบคุมโรค ห่วงใยประชาชนที่เดินทางไปทำบุญ พร้อมแนะวิธีเลือกเช่าเหมารถ และวิธีปฏิบัติระหว่างการเดินทาง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้ประชาชนชาวไทยเดินทางทำบุญที่วัดต่างๆ ทั้งต่างจังหวัดและในกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นงานทอดกฐินหรือทอดผ้าป่า และมักจะรวมกลุ่มเช่าเหมารถไปทำบุญ ซึ่งที่ผ่านมามีการเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเดินทางไปร่วมงานบุญอยู่บ่อยครั้ง

กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำเทคนิคการเลือกเดินทางเป็นหมู่คณะโดยแบ่งเป็น 3 วิธีเลือก

1.เลือกรถเช่าควรเลือกรถที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เลือกรถให้เหมาะสมกับการเดินทาง ไม่เช่ารถ 2 ชั้น เดินทางไปในพื้นที่ที่มีภูเขาสูงชัน  

2.เลือกผู้ประกอบการ รถเช่าต้องมีประกันภัยทุกคัน และควรตรวจสภาพความพร้อมของรถ รวมถึงความพร้อมของพนักงานขับรถ 

3.เลือกคนขับรถ ควรตรวจสอบชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาตขับรถ ควรมีคนขับสับเปลี่ยนในการเดินทาง โดยคนขับรถควรมีความชำนาญเส้นทางเพื่อความปลอดภัย 

3วิธีปฏิบัติในระหว่างเดินทาง ได้แก่

1.คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง  

2.ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บนรถ  

3.หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน เนื่องจากทัศนวิสัยอาจไม่ดีเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าปกติ

ทั้งนี้ ขณะเดินทางขอให้ประชาชนทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพไร้อุบัติเหตุโดยมีสติ ขับรถไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งตลอดการใช้รถ 

หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 หรือ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.1669

ที่มา https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=38643&deptcode=