กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเตือน โลกเดือด อากาศร้อน ระวัง Heat Stroke 

191 กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเตือน โ…

อ่านต่อ