ไทยค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน !!!

กรมอนามัย แนะประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ และป้องกันตนเอง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง พร้อมแนะประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ และป้องกันตนเอง

 เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 พบค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานใน 55 จังหวัด 

โดยพบพื้นที่ที่มีค่า PM2.5 อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ใน 14 พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และ 12 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุรี สระบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และสุโขทัย 

ซึ่งค่า PM2.5 สูงสุดอยู่ที่ 105.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร บริเวณ ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง และคาดการณ์ว่า สถานการณ์ PM2.5 โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพอากาศปิดและทิศทางลมที่พัดฝุ่นละอองจากพื้นที่บริเวณโดยรอบ

 แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเชิงรุก โดยให้ประชาชนเฝ้าระวังอาการตนเองผ่านระบบ 4Health ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นมา พบว่า ประชาชนมีอาการที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัส PM2.5 ถึง 34% ซี่งแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจ คือ คัดจมูก แสบจมูก และแสบตา ตามลำดับ ซึ่งเป็นอาการเฉียบพลันที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับสัมผัสฝุ่นละออง 

นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็กอายุระหว่าง 5-14 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงมีอาการจากการรับสัมผัส PM2.5 มีอาการมากที่สุด ถึงร้อยละ 50 รวมทั้ง พื้นที่กรุงเทพมหานคร พบประชาชนมีอาการผิดปกติจากการรับสัมผัส PM2.5 มากที่สุด โดยส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสอดคล้องกับอาการของประชาชนที่เข้ามาประเมินทั่วประเทศ
“นอกจากนี้ จากการสำรวจพฤติกรรม ยังพบว่าประชาชน ได้แก่ ยังมีการเผาขยะ กระดาษ ธูป ร้อยละ 21.2 ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ร้อยละ 20 และออกกำลังกายกลางแจ้ง ร้อยละ 16.9 

ในช่วงนี้ หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นและมีขนาดที่เหมาะสมกับใบหน้า ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมนอกอาคาร งดออกกำลังกายกลางแจ้ง เปลี่ยนมาออกกำลังกายในอาคาร 

สำหรับเด็ก ผู้ที่เป็นโรคประจำตัว ภูมิแพ้ หอบหืด ควรเตรียมยาให้พร้อมใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หากอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบมาพบแพทย์ อยู่ในห้องปลอดฝุ่นที่บ้านหรือมารับบริการห้องปลอดฝุ่นได้ที่สถานบริการสาธารณสุข โดยสามารถค้นหาห้องปลอดฝุ่นที่อยู่ใกล้ท่าน ได้ที่ http://podfoon.anamai.moph.go.th 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถาม ได้ที่สายด่วน 1422” 

นอกจากนี้เราควรใส่ใจทำความสะอาดบ้านให้ปลอดจากฝุ่น โดยสามารถทำได้ดังนี้ 

  1. ล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ แผ่นกรองอากาศและมุ้งลวดให้สะอาด
  2. ซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่มและควรเปลื่ยนเป็นประจำ
  3. ปลูกต้นไม้หรือทำสวนเเนวตั้งเพื่อกรองฝุ่นโดยเลือกปลูกไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย หรือไม้คลุมดิน ที่มีใบหรือผิวลำต้นมีขน
  4. ไม่ทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นภายในบ้าน เช่น จุดธูป – เทียน สูบบุหรี่ ปิ้งย่างโดยใช้เตาฟืน
  5. คัดเเยกสิ่งของที่ไม่จำเป็น หรือไม่ใช้แล้วออกจากบ้าน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมฝุ่น
  6. หลีกเลี่ยงการเผาขยะ ใบไม้ เพื่อลดการเกิดฝุ่นควัน
  7. ปิดช่องทางเข้าของฝุ่นและปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด
  8. ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดถู ทำความสะอาดห้อง พื้น ซอกมุมต่างๆ เป็นประจำ

ที่มา : https://anamai.moph.go.th/th