กทม.ย้อนสถิติ 7 วัน สงกรานต์ 2566

สถิติอุบัติเหตุสะสม 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566  

เกิดอุบัติเหตุรวม 2,203 ครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิตรวม 264 ราย จำนวนผู้บาดเจ็บรวม 2,208 ราย 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ขับรถเร็ว ร้อยละ 36.67 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 27.23 ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 17.63

 ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 20-29 ปี ร้อยละ 21.70, 30-39 ปี ร้อยละ 15.79,  50-59ปี ร้อยละ 15.28

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.01, รถปิกอัพ/กระบะ 7.05, รถเก๋ง ร้อยละ 2.96

ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 39.44, ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 34.69, ถนนในเมือง(เทศบาล) ร้อยละ 11.68

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ 17.01-18.00 น. ร้อยละ 8.09, 16.01-17.00 น. ร้อยละ 7.56, 19.01-20.00 น. ร้อยละ 6.83

 ข้อมูลจาก…ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ที่มา : https://www.facebook.com/share/p/xmZB4GcX9FEj7ZKr/?mibextid=oFDknk