สิทธ์บัตรทองรับ“ผ้าอ้อมผู้ใหญ่”ฟรีไม่เกิน 3 ชิ้น/วัน

เริ่มแล้วสิทธ์บัตรทอง  รับ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่” ฟรีไม่เกิน 3 ชิ้นต่อวัน สำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียงตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 66 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้แจ้งข่าวดี  ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.66 เริ่มแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับประชาชนที่มีสิทธิทั่วประเทศ ได้แก่  

  1. ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง/ติดบ้าน/ติดเตียง (ค่า ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6) 
  2. ผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะ/อุจจาระไม่ได้ ครอบคลุมผู้ป่วยรายเก่า/ใหม่ ทุกกลุ่มอายุสิทธินี้ ครอบคลุมเฉพาะผู้อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ส่วนสิทธิประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ รอการประกาศอีกครั้ง
  3. การแจกจ่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้มีสิทธิในกรุงเทพฯ และต่างจะหวัดมีความแตกต่างกัน 

โดยส่วนของกรุงเทพฯ ซึ่งจะใช้จ่ายงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร จะมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1) แจ้งความประสงค์ขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (โดยใช้ที่อยู่ปัจจุบัน)  ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น สำนักงานเขต โรงพยาบาลในระบบ สปสช. หรือหน่วยบริการ สำนักงานเขต หรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) สำรวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่  

2)ประเมินกลุ่มเป้าหมายตามข้อบ่งชี้ที่กำหนด โดยพยาบาล/ผู้จัดการดูแล LTC/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

3)หน่วยบริการ, สำนักงานเขต, กรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหรือคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต พิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ

ในส่วนของต่างจังหวัด มีขั้นตอนดังนี้

  1. ประชาชนแจ้งความประสงค์ขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (โดยใช้ที่อยู่ปัจจุบัน)  แจ้งความประสงค์ได้ที่ รพ.สต. อบต./เทศบาล หรือ รพ.สต./อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ 
  2. ประเมินกลุ่มเป้าหมายตามข้อบ่งชี้ที่กำหนด โดยพยาบาล/ผู้จัดการดูแล LTC/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
  3. รพ.สต. จัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่  พิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 เพื่อรับคำแนะนำ หรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานในพื้นที่ของท่านต่อไป

ที่มา : https://www.facebook.com/ttraisuree/