ถนนเลี่ยงเมืองปราจีนบุรีกว่า 25 กิโลเมตร รุดหน้าเกินครึ่ง คาดแล้วเสร็จในปี 2567

กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งสู่ประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมบรรเทาการจราจรในตัวเมืองอย่างยั่งยืน สร้างถนนเลี่ยงเมืองปราจีนบุรี กว่า 25 กิโลเมตร รุดหน้าเกินครึ่ง คาดแล้วเสร็จในปี 2567

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3452 – สี่แยกบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรี ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการขนส่งสู่อินโดจีนทางประเทศกัมพูชา และเป็นการบรรเทาการจราจรติดขัดในตัวเมืองปราจีนบุรี โดย ทช. ได้แบ่งการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

– ตอนที่ 1 ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 53 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทาง และงานก่อสร้างสะพาน มีจุดเริ่มต้นเชื่อมกับ ทล.3452 บริเวณ กม.ที่ 0+000 แยกทางหลวงชนบทสาย ปจ.4025 ใกล้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี และแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี ถึง กม.ที่ 7+200 บริเวณช่วงแยก ทล.319 ตำบลบางเดชะ ระยะทางรวม 7.200 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 – 4 

ช่องจราจร มีไหล่ทาง และบริเวณทางแยกก่อสร้างเป็น ขนาด 4 ช่องจราจร ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายน้ำในเขตชุมชน พร้อมก่อสร้างสะพานในสายทาง จำนวน 7 แห่ง ซึ่งเป็นสะพานขนาดใหญ่ 1 แห่ง ใช้งบประมาณ

ในการก่อสร้าง 899.999 ล้านบาท 

– ตอนที่ 2 ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 59 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นรองพื้นทาง และงานก่อสร้างสะพาน มีจุดเริ่มต้น ต่อเนื่องจากตอนที่ 1 กม.ที่ 7+200 ถึง อำเภอบ้านสร้าง กม.ที่ 25+656 ระยะทาง 18.456 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร และ 4 ช่องจราจร มีไหล่ทาง ส่วนบริเวณทางแยกก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลาง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชน พร้อมก่อสร้างสะพานในสายทาง จำนวน 5 แห่ง ซึ่งเป็นสะพานขนาดใหญ่ 1 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง  900 ล้านบาท 

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนจะสามารถเดินทางและขนส่งสินค้าจาก อำเภอบ้านสร้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ไปสู่ อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอประจันตคาม และอำเภอพนมสารคาม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถใช้เป็นเส้นทางทดแทนเส้นทางเดิม โดยไม่ต้องผ่านตัวเมือง ผ่านโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่มีปริมาณการจราจรมากถึง 15,200 คันต่อวัน 

นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ไขปัญหาสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด ช่วยลดการทรุดตัวของอาคารอนุรักษ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่เป็นโบราณสถานที่เกิดการทรุดตัวแตกร้าวทุกปีจากสาเหตุการจราจรที่หนาแน่น พร้อมทั้งยังสนับสนุนโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ตำบลบางแตน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

อีกด้วย โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2567 ต่อไป

ที่มา :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02f7PGn1EFQjLZBaHxtHX4FWV3eLJztP9PivGd4QZyXDPt4rJ8WoicrueFinyAbqmxl&id=100064791185551&mibextid=Nif5oz