แนะนำ 5 เทคนิคดี ๆ ช่วยลดขยะอาหาร ที่ร้านบุฟเฟ่ต์ต้องรู้

ปัจจุบัน ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถเลือกกินได้แบบไม่อั้น แต่สิ่งที่ตามมาก็คือ “ปริมาณขยะอาหาร” เมื่อลูกค้ากินอาหารไม่หมด จะทำให้เกิดเป็นขยะเหลือทิ้งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศมากถึง 8% ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ดังนั้นเราจึงมาแนะนำ 5 เทคนิคดี ๆ ที่ร้านบุฟเฟ่ต์ สามารถช่วยลดปริมาณขยะอาหาร ลดต้นทุน ช่วยเพิ่มกำไร และยังรักษ์โลกด้วยน

1.จานเล็กลง

เพื่อให้ลูกค้าตัก หรือสั่งอาหารแบบพอดี

หากไม่อิ่มก็สามารถเติมใหม่ได้ 

จึงช่วยลดปริมาณขยะอาหารเหลือทิ้งภายในร้าน โดยไม่กระทบกับบริการและความพึงพอใจของลูกค้าด้วย

2.อาหารปรุงสำเร็จ

อาหารบุฟเฟต์ประเภทปรุงสำเร็จ ควรประเมิณการทำต่ครั้งในปริมาาณที่เหมาะสม ไม่ควรทำไว้เยอะเกินไป เพื่อให้เอาหารเหลือทิ้งน้อยลง

3.จัดการวัตถุดิบ

จัดการวัตถุดิบด้วยระบบ First in First out หรือระบบมาก่อนใช้ก่อน โดยจัดเรียงวัตถุตามวันหมดอายุ จะช่วยลดปริมาณของเสียลงได้

4.จัดโปรโมชัน

จัดโปรโมชันให้น่าสนใจ เพื่อสร้างมูลค่า

และลดปริมาณวัตถุดิบคงค้าง ก่อนที่วัตถุดิบนั้นจะเน่าเสียและกลายเป็นขยะ

5.ประโยชน์จากอาหาร

เช่น การนำอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว แต่ขายไม่หมด ไปบริจาคหรือแจกจ่ายให้กับคนที่ต้องการ ส่วนเศษอาหารต่าง ๆ สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้

ทั้ง 5 เทคนิคนี้ จะช่อยลดปฐบาณขยะอาหารและช่วยประหยัดต้นทุนของร้านได้ ในส่วนของผู้บริโภค สิ่งที่เราจะช่วยได้ คือการตักอาหารแต่พอดี และกินอาหารให้หมด เพื่อให้มีขยะอาหารน้อยที่สุด

ที่มาข้อมูล : Green Network, Amarin Academy ,www.deqp.go.th