สถิติการส่งออกทุเรียนไทยปี64และปี65

5 เดือนแรกของปี 2564 รายได้จากการส่งออกทุเรียนสดมีมูลค่า 1,839 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจีนเป็นผู้บริโภคทุเรียนรายใหญ่อันดับ 1 ของโลกคิดเป็นร้อยละ 70 ของตลาดโลก เมื่อรวมตลาดฮ่องกงที่มีส่วนแบ่งเกือบร้อยละ 20 ทำให้การส่งออกทุเรียนกลายเป็นสินค้าเกษตรเศรษฐกิจส่งออกสำคัญในลำดับที่ 2 รองจากยางพารา โดยไทยเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ทั้งด้านปริมาณและมูลค่าในอันดับ 1 ของโลก ด้วยส่วนแบ่งตลาดโลกขยับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่ร้อยละ 75.9 ในปี 2563
1 กุมภาพันธ์-17 มิถุนายน 2565 มีการส่งออกทุเรียนผลสดจากไทยไปจีนปริมาณ 509,138 .89 ตัน รวมมูลค่า 54,418.45 ล้านบาท
 
ผลจากมาตรการ GMP Plus ของกรมวิชาการเกษตร ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาแชมป์ตลาดส่งออกทุเรียนไปจีนไว้ได้ ระยะเวลา 4 เดือนกว่ายอดส่งออกทะลุเป้าเกิน 5 แสนตัน สร้างรายได้กว่า 5 หมื่นล้านบาท ส่งต่อ GMP Plus* คุมเข้มทุเรียนภาคใต้ รักษามาตรฐานความปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการปลูก การคัดคุณภาพ การฆ่าเชื้อปนเปื้อนและการขนส่งภายใต้มาตรการ GMP Plus ที่เข้มข้นในการส่งออกไปยังประเทศจีนซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้จัดทำแนวปฏิบัติไว้เพื่อให้จังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่นำร่องสร้างระบบทำให้ทุเรียนไทยปลอดโควิดเพื่อให้จีนเชื่อมั่นว่าทุเรียนไทยปลอดโควิด 100%

หมายเหตุ : GMP Plus หมายถึงการปฏิบัติที่ดีในการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รับรอง GMP Plus โปรแกรมถูกเผยแพร่ครั้งแรกใน 1992 การออกแบบครั้งแรกดำเนินการโดย บริษัท ที่ทำงานใน Dutch Feed Industry ต่อมามันถูกรวมเข้ากับระบบคุณภาพและมาตรฐาน HACCP ที่ตีพิมพ์โดย International Standards Organization (ISO)

สถิติการส่งออกทุเรียนสด เปรียบเทียบปี 2564 และปี 2565

ปริมาณ : กก. ,มูลค่า : บาท

เดือน Month

2564(2021)

2565 (2022)

มูลค่าเฉลี่ย

ปริมาณ Quantity

มูลค่า Value

ปริมาณ Quantity

มูลค่า Value

มกราคม January

9,196,051

1,269,345,685

8,732,400

1,577,644,043

1,423,494,864

กุมภาพันธ์ February

24,061,277

3,268,213,548

1,432,730

231,602,046

1,749,907,797

มีนาคม March

12,932,840

1,773,047,280

11,810,337

1,770,832,537

1,771,939,909

เมษายน April

162,664,394

21,197,666,662

0

0

21,197,666,662

พฤษภาคม May

243,320,381

28,985,707,166

0

0

28,985,707,166

มิถุนายน June

94,233,097

12,263,826,311

0

0

12,263,826,311

กรกฎาคม July

122,277,062

14,467,850,435

0

0

14,467,850,435

สิงหาคม August

132,028,812

15,140,720,916

0

0

15,140,720,916

กันยายน September

32,655,687

4,213,670,593

0

0

4,213,670,593

ตุลาคม October

10,679,595

1,593,626,782

0

0

1,593,626,782

พฤศจิกายน November

13,661,644

2,176,262,671

0

0

2,176,262,671

ธันวาคม December

17,386,178

2,855,998,075

0

0

2,855,998,075

รวม/Total

875,097,018

109,205,936,124

21,975,467

3,580,078,626

107,840,672,18

ข้อมูล : http://impexp.oae.go.th/

ข้อมูลกราฟ : https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/Durian-z3233.aspx