11 ข้อประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานกับชาวต่างชาติ

จากประสบการณ์การทำงานของผู้เขียน ที่ทำงานประจำมาตั้งแต่เรียนจบจากมหาวิทยาลัย และได้ทำงานในบริษัทเป็นพนักงานออฟฟิสในสายงานท่องเที่ยว ที่เรียกว่า Tour inbound ที่ต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ

ส่วนมากจะมีชาวอ้งกฤษ ออสเตรเลียเป็นหลัก บางครั้งก็ได้ทำงานร่วมกับชาวเอเชีย เช่นชาวอินเดีย ชาวฟิลิปปินส์หรือชาวเวียดนาม ทำให้เราได้เห็น และเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานแบบมืออาชีพของเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติของประเทศนั้น ๆ

หลายโอกาสเราได้เห็นเค้าทำงานแบบสบาย ๆ ที่เป็นการทำงานที่ไม่หนักมากจนเกินไป แบบที่เราเรียกว่า Work Life Balance เหมือนกับว่าเค้าสามารถจัดการเวลางานและเวลาพักผ่อนได้อย่างเป็นระบบ

นั่นอาจจะเป็นเพราะ ชาวต่างชาติที่มาทำงานในไทยมักจะได้รับตำแหน่งที่สูง รายได้เงินเดือนก็สูงตามความสามารถด้านภาษาไปด้วย

เนื่องจากชาวต่างชาติส่วนมากต้องใช้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ นอกนั้นก็เรียนรู้งานด้านบริการงานท่องเที่ยวตามระยะเวลาการทำงาน เช่น การติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ การแก้ปัญหาให้ลูกค้าลูกทัวร์ในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ

ดังเช่นกรณีลูกค้าไม่พอใจด้านการบริการของโรงแรม ยานพาหนะที่ใช้บริการในช่วงระหว่างออกทัวร์ แอร์รถไม่เย็น มัคคุเทศก์ที่นำการท่องเที่ยว ไม่เชี่ยวชาญมากพอ อาหารที่ทานไม่อร่อย หรือดูไม่สะอาด การบริการของเจ้าหน้าที่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ไม่สะดวกสบาย ซึ่งงานด้านบริการหลังการขายแบบนี้ก็ต้องทนรับความกดดันจากลูกค้าหรือพวกเอเย่นต์จากต่างประเทศเหมือนกัน

จากการที่ได้ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ ทำให้เราได้รับประสบการณ์ ดังนี้

1.ทำให้เราเกิดความกล้าพูด
2.กล้าแสดงความคิดเห็นกับคนแปลกหน้า ที่ไม่ใช่คนไทย
3.กล้าแสดงความคิดอย่างตรงไปตรงมา
4.การตกลงรับปากทำงานแล้วต้องทำให้ได้ตามที่รับปากเค้าไว้
5.ทำให้เกิดวินัยใการทำงาน เพราะต้องมีการคอยติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย เหมือนเป็นการ follow up หรือการแจ้งความคืบหน้าของงาน เป็นการสร้างวินัยในการทำงานอย่างหนึ่ง
6.การประชุมงานเมื่อเกิดปัญหา
7.มีการแบ่งงานกันในทีมอย่างเป็นระบบ
8.มีการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ ทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม
9.การตรงต่อเวลา ส่วนมากชาวต่างชาติมักจะเข้าเวลาทำงานตรงเวลาหรือไม่ก็ก่อนเวลา แต่เวลาเลิกงาน หลายครั้งก็ทำงานเกินเวลาเหมือนกัน
10.การเมืองในที่ทำงาน เช่น การนินทาว่าร้าย เรื่องนี้แทบจะไม่มี
11.การโปรโมทเลื่อนขั้นตำแหน่งงานก็เป็นไปตามผลงาน ไม่มีการแบ่งพรรคพวกหรือลูกรักลูกชัง

จะเห็นได้ว่า เราจะได้ประโยชน์มากกับการทำงานกับชาวต่างชาติ มันทำให้เราเปลี่ยนทัศนคติ ช่วยให้เรามีแนวคิดที่แข็งแกร่งขึ้น ทำให้เราได้เปรียบและโดกาสในการได้งานมากกว่าคนทั่วๆ ไป

นี่คือสิ่งที่ผู้เขียนได้พบเจอมา แต่อย่างไรก็ตามคิดว่า โลกนี้มักมีหลายด้าน การทำงานในหมู่คนไทยด้วยกันเองในบางองค์กรก็อาจได้ประสบการณ์ที่ดีเช่นกัน หรือการทำงานกับต่างชาติในบางองค์กรก็อาจมีปัญหาได้เหมือนกัน