กรุงเทพ ครองแชมป์ “เมืองที่ดีที่สุด“ ในเอเชียแปซิฟิก

พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก

กรุงเทพมหานคร คว้าอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุด ในหมวดหมู่เมืองปลายทางท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิก ปี 2024 จากการจัดอันดับโดยนิตยสารท่องเที่ยว DestinAsian โดยกรุงเทพฯ ครองอันดับหนึ่ง ตามด้วยโตเกียว สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ฮ่องกง โซล ซิดนีย์ เซี่ยงไฮ้ ไทเป และโฮจิมินห์ 

การจัดอันดับนี้เป็นผลมาจากการโหวตของผู้อ่านในนิตยสาร DestinAsian ซึ่งประกาศผลรางวัลร่วมกับการจัดอันดับหลากหลายหมวดหมู่ เช่น เกาะ โรงแรม รีสอร์ต สายการบิน สนามบิน และเรือ

โดยแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ กทม. รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานคร ในฐานะเมืองปลายทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมากมายทั่วโลก ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  • ด้านการเตรียมความพร้อมความปลอดภัย

จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ณ อาคารส่วนการท่องเที่ยว ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร จัดจุดให้บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 17 จุด กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ผ่านจุดให้บริการนักท่องเที่ยวฯ จำนวน 17 จุด โทร. 0 2225 7612  Facebook Fan page : VisitBangkok.Thailand จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ visitbangkok.go.th นอกจากนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร(พญ.วันทนีย์ วัฒนะ) ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

  • ด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและข้อมูลการท่องเที่ยว

จัดพิมพ์คู่มือท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 8 พื้นที่ ได้แก่ ย่านหัวตะเข้ ย่านบางลำพู ย่าน Little India ย่านตลาดน้อย ย่านรัตนโกสินทร์ ย่านเยาวราช – สำเพ็ง ย่านตลาดพลู และย่านคลองบางหลวง พร้อมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ Facebook Fan page : VisitBangkok.Thailand ช่อง Youtube : Bangkok Tourism Division ช่อง TikTok และ Instagram : gobangkok.thailand พัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร visitbangkok.go.th เพื่อรองรับข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงข้อมูลภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมไม่น้อยกว่า 3 ภาษา

  • ด้านการจัดเตรียมความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

กรุงเทพมหานครพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เมืองมีความพร้อมในการเดินทาง โดยการพัฒนาเชิงกายภาพ ทางเท้า ทางเดิน ที่สะดวกต่อผู้คนทุกกลุ่มตามนโยบาย Bangkok for all และจัดกิจกรรมนำร่องท่องเที่ยวย่านพระนคร โดยกลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ใช้ wheel chair ในแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ และพัฒนาระบบป้ายสื่อความหมายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ให้เชื่อมต่อกับระบบออนไลน์

  • กทม.เข้มความปลอดภัยสงกรานต์ 67 พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยว

 สำหรับการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปีนี้ กทม.จะจัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยเบื้องต้น จะมีการจัดงานในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 106 จุด และมีจุดไฮไลต์ประมาณ 14-15 จุด แบ่งประเภทงานออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 

  1. สายวัฒนธรรม (เปียกน้อย) อาทิ บริเวณท้องสนามหลวงและถนนราชดำเนินกลาง และ 
  2. สายสนุก (เปียกมาก) อาทิ บริเวณถนนข้าวสาร ที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นจากปีก่อน ทั้งเรื่องห้องน้ำ การติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉินถาวรที่สามารถเห็นได้ชัดเจน การจัดเส้นทางเข้า-ออกเพื่อลดความหนาแน่นในพื้นที่ หรือบริเวณถนนสีลม ในปีนี้จะมีการปิดถนนและจัดงานให้เล่นน้ำ โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก และผู้ประกอบการธุรกิจย่านสีลม 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัย ประสานงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และจะมีการตั้ง Command Center เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จัดงานและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงได้มีการจัดเตรียมหน่วยแพทย์และประสานโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้สมกับเป็นเมืองหมุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ที่มา : https://www.facebook.com/share/p/fgGKcxCDuLVnPuVi/?mibextid=oFDknk