รู้จักสมุนไพรต้น “โกฐจุฬาลัมพา”

ข้อมูลเกี่ยวกับ “โกฐจุฬาลัมพา” ที่ กรมการแพทย์แผนไทยฯ และ BIOTHAI สรุปไว้

เพจเฟซบุ๊ก BIOTHAI   และข้อมูลจากกรมการแพทย์แผนไทย ได้รายงานเกี่ยวกับสมุนไพร “โกฐจุฬาลัมพา” (KOT CHULA LUMPA)ว่า มีฤทธิ์ยับยั้งโควิด -19  และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูก สรรพคุณ อละการเก็บมาทพสมุนไพรไว้

ข้อมูลในเพจ  BIOTHAI บอกไว้เกี่ยวกับ “โกฐจุฬาลัมพา” ว่า คณะนักวิจัยในสหรัฐอเมริกาของ Columbia University  และ University of Washington เพิ่งตีพิมพ์ผลการวิจัยในห้องปฏิบัติการเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ว่าสารสกัดโดยน้ำร้อนของสมุนไพร “โกฐจุฬาลัมพา” มีฤทธิ์ยับยั้งโควิดได้ สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ของนักวิจัยในจีน และการส่งเสริมโดยประธานานธิบดีแห่งมาดากัสการ์

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญ เกี่ยวกับ “โกฐจุฬาลัมพา” ไว้เบื้องต้นดังนี้

***ลักษณะต้น ดอก โกฐจุฬาลัมพา (KOT CHULA LUMPA)

-ชื่อสมุนไพร โกฐจุฬาลัมพา (KOT CHULA LUMPA)

-ชื่อวิทยาศาสตร์ Artemisia annua L. ชื่อวงศ์ Compositae (Asteraceae)

-ชื่ออื่น ชิงฮาว, แชเฮา (ภาษาจีน), Sweet Wormwood Herb

-ลักษณะต้นทางพฤกษศาสตร์
ไม้ล้มลุกอายุปีเดียว สูง 0.7-1.6 เมตร แตกกิ่งมาก ทั้งต้นมีกลิ่นแรง มีขนประปราย หลุดร่วงง่าย
ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียน มีต่อมโปร่งแสง ใบบริเวณโคนต้นรูปไข่หรือรูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่ กว้าง 2-6 เซนติเมตร
ยาว 3-7 เซนติเมตร ขอบใบหยักลึกแบบขนนก 3 หรือ 4 ชั้น เป็น 5-8 คู่ แฉกใบจักฟันเลื่อยลึกรูปสามเหลี่ยม เส้นกลางใบเด่นชัด
ทางด้านบน แกนกลางใบมีปีกแคบ อาจจักฟันเลื่อยเล็กน้อยหรือเรียบ ใบบริเวณกลางต้นหยักลึกแบบขนนก 2 หรือ 3 ชั้น ใบใกล้ยอด
รวมทั้งใบประดับหยักลึกแบบขนนก 1 หรือ 2 ชั้น ก้านใบสั้นมาก

-ลักษณะดอก ช่อดอก แบบช่อแยกแขนง รูปพีระมิดกว้าง ช่อย่อยแบบช่อกระจุกแน่น รูปกลม มีจำนวนมาก เส้นผ่านศูนย์กลาง
1.5-2.5 มิลลิเมตร สีเหลืองถึงสีเหลืองเข้ม ก้านช่อย่อยสั้น วงนอกเป็นดอกเพศเมีย มี 10-18 ดอก โคนกลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด
ปลายจักเป็นซี่ฟัน 2 หรือ 3-4 ซี่ ยอดเกสรเพศเมียแหลม ดอกย่อยตรงกลางเป็นดอกสมบูรณ์เพศมี 10-30 ดอก โคนกลีบเชื่อมติดกัน
เป็นหลอด ปลายจักซี่ฟัน 5 ซี่ เกสรเพศผู้มี 5 อัน อับเรณูเชื่อมติดกัน แต่ละอันมีรยางค์ด้านบน 1 อัน รูปสามเหลี่ยมปลายแหลม และ
มีรยางค์ปลายมนที่โคน 2 อัน
ผล แบบผลแห้งเมล็ดล่อนรูปไข่แกมรี ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ส่วนที่ใช้ทำยาลำต้นแห้ง

**สรรพคุณโกฐจุฬาลัมพา (KOT CHULA LUMPA)

-สรรพคุณของแต่ละส่วนที่ใช้ทำยา ตามตำราสรรพคุณยาไทยว่า โกฐจุฬาลัมพา มีสรรพคุณแก้ไข้เจลียง (ไข้จับวันเว้นวัน-เป็นไข้จับสั่นประเภทหนึ่ง) แก้ไข้ ลดเสมหะ
แก้หืด แก้ไอ ใช้เป็นยาขับเหงื่อ

โกฐจุฬาลัมพาจัดเป็นโกฐชนิดหนึ่งในพิกัดโกฐทั้ง 5 (เบญจโกฐ) โกฐทั้ง 7 (สัตตโกฐ) และโกฐทั้ง 9
(เนาวโกฐ)

-ตำรายาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีมอโนกราฟโกฐจุฬาลัมพา โดยระบุข้อบ่งใช้ว่าใช้แก้ไข้อันเกิดจากความร้อน
ในฤดูร้อน แก้ไข้ต่ำ ๆ ที่ไม่มีเหงื่อ แก้ไข้อันเนื่องจากวัณโรค และแก้ไข้จับสั่น

– รายงานการวิจัยในปัจจุบัน
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพบว่าสารชิงฮาวซู (อาร์เทแอนนูอินหรืออาร์เทมิซินิน) แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อไข้จับสั่นชนิด
ฟัลซิพารุม (Plasmodium falciparum) และชนิดไวแวกซ์ (Plasmodium vivax) โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ดื้อยา ปัจจุบันสารชนิดนี้กับอนุพันธุ์กึ่งเคมีสังเคราะห์ของสารชนิดนี้ถูกนำมาใช้เป็นยาแก้ไข้จับสั่นในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

– สารสำคัญ
โกฐจุฬาลัมพามีสารอนุพันธ์เซสควิเทอร์พีนแลกโทน (sesquiterpene lactones) หลายชนิด แต่ที่สำคัญคือ
ชิงฮาวซู (qinghaosu) หรือ อาร์เทแอนนูอิน (arteannuin) หรืออาร์เทมิซินิน (artemisinin) และพบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์
(flavonoids) อีกหลายชนิด เช่น คาสทิซิน (casticin) เซอร์ซิลินีออล (cirsilineol) คริโซพลีนอลดี (chrysoplenol-D)
คริโซพลีเนทิน (chrysoplenetin)

**แหล่งกำเนิด และการกระจายพันธุ์ ต้นโกฐจุฬาลัมพา (KOT CHULA LUMPA)

-พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุ์ในทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป ภาคเหนือของทวีปแอฟริกา และในทวีปเอเชีย
ในจีนมักพบขึ้นทั่วไปตามเนินเขา ข้างทาง ที่รกร้าง หรือตามชายป่า ที่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 200-3,650 เมตร มีผู้นำมา
ทดลองปลูกในประเทศไทยและพบว่าขึ้นได้ดี ออกดอกและเป็นผลได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน โกฐจุฬาลัมพาที่มี
ขายในท้องตลาดได้จากพืชปลูกในมณฑลเหอเป่ย์ ชานตง เจียงซู หูเป่ย์ และฝูเจี้ยน ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

-พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย คือลักษณะพื้นที่ พื้นที่ดอน ทั่วทุกภาค ทุกจังหวัด ของประเทศไทย

-การคัดเลือกพันธุ์ (พันธ์ุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
– พันธุ์ที่ใช้เป็นยา พันธุ์พื้นบ้านทั่วไป (ใบฝอย)
– พันธุ์ที่ใช้เป็นอาหาร พันธุ์พื้นบ้านทั่วไป (ใบฝอย)

-การขยายพันธุ์ ด้วยการปักชำ โกฐจุฬาลัมพาจะปักชำโดยการตัดต้นยาว 8 – 10 นิ้ว แล้วปักในถุงเพาะชำที่ผสมดินกับ
ขี้เถ้าแกลบ เอาไว้ในเรือนเพาะชำ รดน้ำให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอประมาณ 10 – 20 วัน จะงอกรากเป็นต้นใหม่ต่อไป

-สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูก ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกได้ทุกฤดู นิยมปลูกฤดูหนาว และต้องรดน้ำให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ
– การเตรียมดิน จะต้องขุดเป็นแปลงกว้างประมาณ 1 เมตร ความยาวแล้วแต่ละพื้นที่ เว้นทางเดิน 50 เซนติเมตร
เป็นร่องระบายน้ำผสมคลุกเคล้าด้วยปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก
– วิธีการปลูก เมื่อเตรียมแปลงปลูกแล้ว นำต้นกล้าอายุ 3 – 4 เดือน ลงปลูกห่างกันประมาณ 30 เซนติเมตร
ระหว่างต้น 30 เซนติเมตร กลบดินแล้วนำไปผูกเชือก รดน้ำให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ

การปฏิบัติดูแลรักษา
– การให้ปุ๋ย เมื่อปลูกได้ 30 วัน ก็ควรพรวนดินและใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณข้อระวัง พันธุ์ดอกสีแดง และขาวใช้ได้ แต่สีเหลืองห้ามใช้เกินขนาด อาจเสียชีวิตได้ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อ 1 ต้น พร้อมกำจัด
วัชพืช ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์สลับกันไป เดือนละ 1 – 2 ครั้ง
– การให้น้ำ ควรรดน้ำให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ แต่ถ้ามีฝนก็ควรงดบ้าง
– การกำจัดวัชพืช ควรทำพร้อมกับการพรวนดินและใส่ปุ๋ย
– การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู โกฐจุฬาลัมพาไม่ค่อยมีแมลงศัตรูเท่าไหร่ ควรฉีดพ่นด้วยสารสะเดา หรือสารชีวภาพ
ก็ได้

-การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เมื่อโกฐจุฬาลัมพาออกดอก เริ่มบานได้เกินครึ่งของช่อดอก ก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้ และจะเก็บเกี่ยวได้ทุกฤดูกาล
– วิธีการเก็บเกี่ยว จะต้องให้ต้นสูงจากดินประมาณ 10 เซนติเมตร จะใช้มีด หรือเคียวเกี่ยวก็ได้ และส่งแปรรูปต่อไป

-การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อได้ต้นโกฐจุฬาลัมพามาแล้ว ก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดและตากแดดให้แห้ง หรือจะตัด
เป็นท่อน ๆ ก็ได้ ตากแดดประมาณ 4 – 5 วัน ก็จะแห้ง แล้วนำไปอบอีกครั้งจนแห้งสนิท

-การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อได้โกฐจุฬาลัมพาแห้งมาแล้ว ก็บรรจุถุงพลาสติกมัดปากให้แน่น นำส่งจำหน่ายต่อไป
หรือจะเก็บก็ควรเก็บใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่นไม่ให้โดนน้ำ แล้วเก็บไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิปกติ

-การจำหน่าย ต้นแห้งราคากิโลกรัมละ 100-200 บาท

BIOTHAI ได้ใส่ลิงค์อ้างอิง
1. Artemisia annua L. extracts inhibit the in vitro replication of SARS-CoV-2 and two of its variants
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33716085/#affiliation-1

2.Anti-SARS-CoV-2 Potential of Artemisinins In Vitro
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32786284/

3.  โกฐจุฬาลัมพา โดยกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
https://bit.ly/3liUH00

ที่มาข้อมูล :  BIOTHAI

https://www.facebook.com/183063271732202/posts/4397655920272895/