ดื่มกาแฟวันละกี่แก้วดี และวิธีการดื่มกาแฟ

ควรกินหรือดื่มกาแฟวันละกี่แก้วดี กินหลายแก้วเป็นอันตรายไหมมีงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการกินกาแฟ ในเว็บไซต์ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งยุโรป (European Society of Cardiolog) บอกว่ากินกาแฟดำแล้วได้ผลดี แล้วกินกี่แก้วดีหนอ

ผลวิจัยนี้ เขียนในเว็บนั้นว่า การดื่มกาแฟเฉลี่ยวันละครึ่งแก้วถึง 3 แก้วต่อวัน ช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต จากโรคหลอดเลือดสมอง หรือสโตรก และโรคหัวใจรุนแรง จากการสำรวจคนที่ดื่มกาแฟทุกวัน รวม 468,629 คน เฉลี่ยอายุ 56.2 ปี และเป็นผู้หญิง 55.8%

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 22.1% ไม่ได้ดื่มประจำ, 58.4% ดื่มวันละครึ่งแก้วถึง 3 แก้วต่อวัน, และ 19.5% ดื่มมากกว่า 3 แก้วต่อวัน มีการติดตามผลประมาณ 11 ปี โดยมีสูตรการคำนวนที่นำปัจจัยที่อาจส่งผลต่อสุขภาพมาประกอบด้วย เช่น เพศ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ระดับน้ำตาลไขมัน รวมไปถึงการกินเนื้อสัตว์ หรือมังสวิรัติด้วย

เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง คนที่ไม่ดื่มกาแฟ กับคนที่ดื่มวันละครึ่งแก้วถึง 3 แก้วต่อวัน พบว่าคนที่ดื่มวันละครึ่งแก้วถึง 3 แก้วต่อวันมีความเสี่ยงเสียชีวิตโดยรวมๆ น้อยกว่า 12%,  เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและ หลอดเลือด น้อยกว่า และเสี่ยงต่อการเสียชีวิติจากโรคหลอดเลือดสมอง 21%

คำเตือนของการดื่มกาแฟ ที่เป็นประโยชน์คือ ไม่ใส่น้ำตาล และครีมเทียม และมีข้อเสนอแนะจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยเกี่ยวกับวิธีการดื่มกาแฟ คือ

1.หากต้องการดื่มกาแฟ ควรดื่มในปริมาณไม่เกิน วันละ 2-3 แก้ว (แก้วขนาด 150 มิลลิลิตร) หรือ ควร สังเกตว่าตัวเอง มีความไวของการตอบสนองต่อปริมาณกาแฟกี่แก้ว มีอาการอย่างไรบ้าง เพื่อหาปริมาณที่ เหมาะสมสำหรับตนเอง

2.ไม่ควรดื่มกาแฟขณะท้องว่าง เนื่องจากคาเฟอีนเร่งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร

3.หากดื่มกาแฟเป็นประจำ ควรกินอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมเพิ่มเติม เช่น นม โยเกิร์ต ปลาเล็กปลาน้อย คะน้า บร็อคโคลี เป็นต้น เพื่อทดแทนแคลเซียมที่สูญเสียไปกับปัสสาวะ และลด ความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน

4. ควรดื่มน้ำ สะอาดมากๆ เพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำจากฤทธิ์ในการขับปัสสาวะของคาเฟอีน