กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนให้ระวังการเก็บเห็ดป่า อาจเป็น “เห็ดพิษ” เสี่ยงเสียชีวิตได้ 

129 เห็ดป่าบางชนิดมีลักษณะคล้ายกัน จนบางครั้งไม่สามารถแ…

อ่านต่อ