ทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคลิ้นหัวใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมโดย สถาบันโรคทรวงอก

กรมการแพทย์ชูทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคลิ้นหัวใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม เจ็บน้อย ลดระยะเวลาการพักฟื้น กลับมาทำกิจกรรมต่างๆ ได้เร็วขึ้น

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอกโชว์การผ่าตัดรักษาโรคลิ้นหัวใจไมทรัลแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Mitral Valvular Surgery)  เป็นเทคนิคที่ใช้ในการผ่าตัดหัวใจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้ผู้ป่วยเจ็บตัวน้อยลง เสียเลือดน้อยลง ฟื้นตัวเร็วขึ้น นับเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า หนึ่งในวิธีการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด คือ การผ่าตัด แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง การรักษาโรคลิ้นหัวใจไมทรัลแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Mitral Valvular Surgery) เป็นหนึ่งวิธีการผ่าตัดที่ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องตัดกระดูกกลางหน้าอก ทำให้ขนาดของแผลเล็ก จากแผลผ่าตัดแบบเปิดปกติมาก แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ ซึ่งหากผู้ป่วยมีโรคร่วมอื่นๆ ที่ต้องผ่าตัดหลายโรค ก็อาจจะไม่สามารถผ่าตัดด้วยวิธีนี้ได้ ซึ่งศัลยแพทย์จะพิจารณาวิธีการผ่าตัดรักษาที่เหมาะสมต่อไป เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  

 นายแพทย์เอนก กนกศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กล่าวเพิ่มเติมว่า การผ่าตัดรักษาโรคลิ้นหัวใจไมทรัลแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Mitral Valvular Surgery) เป็นการผ่าตัดรักษาโรคลิ้นหัวใจเป็นการผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกับการซ่อมลิ้นหัวใจและเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 

ซึ่งการผ่าตัดแบบแผลเล็กสามารถใช้ได้กับลิ้นหัวใจทั้ง 4 ลิ้น โดยแผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็ก 4- 5 เซนติเมตร อยู่บริเวณใต้ราวนมข้างขวา และมีแผลขนาด 0.5 – 1 เซนติเมตร ที่เพื่อใช้กล้องส่องขยายช่วยในการผ่าตัด  (Thoracoscopic) เพื่อช่วยให้เห็นภาพการผ่าตัดได้อย่างชัดเจนกว่าปกติ และเครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็ก 

สำหรับการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดนั้น เตรียมเหมือนการผ่าตัดแบบปกติ โดยผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiography) เพื่อวางแผนการผ่าตัด และตรวจสวนหัวใจในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการมีหลอดเลือดหัวใจตีบ รวมทั้งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ดูหลอดเลือดแดงใหญ่ เพื่อดูหินปูนที่หลอดเลือดแดงใหญ่  

หลังผ่าตัดในช่วงแรกผู้ป่วยจะได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤติ ( Intensive care unit) ประมาณ 1-2 วัน และย้ายไปหอผู้ป่วยทั่วไปอยู่โรงพยาบาล 3 – 5 วันหลังจากผ่าตัด 

การดูแลหลังผ่าตัดหัวใจแผลเล็ก เมื่อกลับไปอยู่บ้านผู้ป่วยควรปฏิบัติตัวตามคำสั่งแพทย์ ซึ่งแพทย์จะนัดติดตามอาการผลการรักษาประมาณ 2 สัปดาห์ 

ข้อดีของการผ่าตัดแบบแผลเล็ก คือ ลดอาการเจ็บปวดจากการผ่าตัดได้มากเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดปกติ เนื่องจากการผ่าตัดแบบแผลเล็กเป็นการผ่าตัดโดยไม่มีการตัดกระดูกกลางหน้าอก เป็นการผ่าตัดเข้าทางช่องซี่โครงช่องที่ 4 อีกทั้งช่วยลดอัตราการให้เลือดในช่วงที่ทำการผ่าตัดและหลังผ่าตัด 

นอกจากนี้ยังลดระยะเวลาในการฟื้นตัวหลังผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจกรรมต่างๆ ตามปกติได้เร็วขึ้น ทำให้ผู้ป่วยที่มารับการรักษามีความพึงพอใจในแผลผ่าตัดมากกว่า เพราะไม่มีแผลผ่าตัดตรงกลางหน้าอกให้เห็น รวมทั้งการผ่าตัดแบบแผลเล็กให้ผลการรักษา ความปลอดภัยเหมือนกับการผ่าตัดแบบแผลปกติ 

ที่มา : Dms.go.th กรมการแพทย์ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069182200543

Image by Freepik