โรคต้อหิน หยอดยายังไงให้ถูกวิธี

แนะวิธีการใช้ยารักษาต้อหินอย่างถูกวิธี เพราะสิ่งสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วยต้อหินคือ การหยอดตาที่ถูกต้องสม่ำเสมอและอยู่ในความดูแลของจักษุแพทย์

จุดมุ่งหมายในการดูแลผู้ป่วยโรคต้อหินคือการพยายามรักษาระดับ การมองเห็นและความดันตาของผู้ป่วยให้อยู่ในระดับคงที่ให้นานที่สุด เพียงพอให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกวัน

นายแพทย์ไพโรจน์  สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ผู้ป่วยใช้ยาอย่างปลอดภัยจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการใช้และการเก็บรักษายาอย่างถูกวิธี 

การใช้ยาให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเป็นหัวใจของการรักษาโรค ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ   ความร่วมมือระหว่างผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ดังนั้นเราควรรู้ถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงและมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาอย่างถูกต้อง

นายแพทย์อาคม  ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่า 

การรักษาผู้ป่วยต้อหิน ต้องรักษาและดูแลไปตลอดชิวิต ปัญหาเรื่องการยอมรับได้ของผู้ป่วยคือสิ่งสำคัญ แพทย์อธิบายความสำคัญและความจำเป็นในการรักษา โดยมากผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงมักมีปัญหาเรื่องการหยอดยา เช่น ลืมหยอดยา หรือหยอดยาไม่เข้าตา มียาหลายตัวจำสับสน   จำสลับทำให้หยอดยาไม่ครบ ไม่เข้าใจวิธีการหยอดยาที่ถูกต้อง เก็บยาผิดวิธีหรืออาจมีโรคทางกายร่วมด้วยเช่น โรคพาร์คินสัน               โรคข้อรูมาทอยด์ อาจต้องขอความร่วมมือจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยช่วยกันใส่ใจมากขึ้น ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา และฟังคำแนะนำจากแพทย์อย่างตั้งใจเพื่อที่ผู้ป่วยได้รับความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี

นายแพทย์จตุพร  งามจิตติอำไพ  หัวหน้าหน่วยต้อหิน กล่าวเพิ่มเติมว่า 

ผู้ป่วยโรคต้อหินส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาหยอดตาที่ผิดวิธี หรือลืมหยอดยาจึงทำให้ผลการรักษาด้อยลง 

แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหยอดตารักษาโรคต้อหินอย่างถูกวิธีคือ 

1.ก่อนสัมผัสบริเวณรอบดวงตา ล้างมือให้สะอาด และเช็ดมือให้แห้งทุกครั้ง 2.อยู่ในท่านั่งหรือท่ายืนที่ถนัด 

3.เปิดจุกขวดยา ระวังอย่าให้นิ้วมือสัมผัสปลายจุกขวด 

4.ใช้นิ้วมือข้างหนึ่งดึง  หนังตาล่างลงให้เป็นกระพุ้งจากนั้นแหงนหน้าขึ้น 

5.ใช้มือข้างที่ถนัดถือขวดยาหยอดตา วางมือข้างที่ถือขวดยาบนมือที่เปิดตา เพื่อกะตำแหน่งของกระพุ้งตาด้านล่างได้อย่างถูกต้อง 

6.เหลือบตาขึ้นด้านบน แล้วบีบยาหนึ่งหยดเบา ๆ ลงที่กระพุ้งตาด้านล่าง ระวังอย่าให้ปลายจุกขวดยาสัมผัสที่ขนตา หรือส่วนอื่นของเปลือกตา  

7.การหยดยาเพียงหนึ่งหยดนั้นเพียงพอแล้ว การหยอดตามากกว่าหนึ่งหยดไม่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นและเป็นการสิ้นเปลือง 

8.หลับตาประมาณ 2-3 นาที เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น  

ข้อควรระวังหากมียาเกิน 2 ชนิด หลังหยอดยาชนิดแรกให้เว้นระยะประมาณ 5 – 10 นาที จึงจะหยอดชนิดที่ 2 เพราะหากหยอดยาพร้อมกันจะทำให้ฤทธิ์ยาเจือจางและหลังจากเปิดขวดยาใช้แล้วจะมีอายุการใช้งานประมาณ 1 เดือน 

ไม่ควรเปิดขวดยาทิ้งไว้ ควรปิดทันทีและไม่ควรวางขวดยาในที่ๆมีแสงแดดหรือที่อากาศร้อนจะทำให้ยาหยอดเสื่อมฤทธิ์เร็วขึ้น หากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้ยาควรปรึกษาเภสัชกรห้องยาโดยตรง

Image by freepik

ที่มา :https://www.facebook.com/share/p/C9nmTkssvQT2BthK/?mibextid=oFDknk