ชาวออฟฟิศต้องรู้ how to กู้โลกให้ยั่งยืน ที่ทำได้ง่าย ๆ

ชาวออฟฟิศ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการกู้โลกของเราได้ง่ายๆ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

ได้แล้ว ลองนำไปทำตามกันเลย

1.พกกระบอกน้ำส่วนตัว 

วิธีแสนง่ายที่ชาวออฟฟิศทุกคนทำตามได้ พกติดตัวไปได้ทุกที่ ใช้ได้ทุกแห่ง ทั้งในห้องประชุมห้องทำงาน ห้องอาหาร แถมช่วยลดการใช้ทรัพยากรและลดจำนวนขยะพลาสติกจากแก้วน้ำและหลอดด้วย

2.แยกขยะ 

ในแต่ละวันทุกออฟฟิศย่อมมีขยะเกิดขึ้นมากมาย แต่ขยะมีหลายประเภททั้งขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย ถ้าเราคัดแยกขยะและทิ้งให้ถูกต้อง ก็จะช่วยให้ขยะถูกนำไปจัดการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.รีไซเคิล (Recycle) 

นำของที่ไม่ใช้แล้วไปไซเคิล เช่น พลาสติก กระป๋อง แก้ว กล่องนม และกระดาษ ช่วยลดการใช้ทรัพยากร

ใหม่และช่วยเพิ่มมูลค่าให้สิ่งของที่เราไม่ได้ใช้งาน

4.ใช้ซ้ำ (Reuse) 

ในออฟฟิศมีเอกสารมากมาย เราสามารถนำกระดาษที่ใช้เพียงหน้าเดียวกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งได้ เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดการตัดต้นไม้ และลดปริมาณขยะ

5.ลดการใช้ (Reduce

ลดการใช้พลังงานในออฟฟิศลง ด้วยการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ ปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน 

6.ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแทนการใช้

กระดาษ เพียงเท่านี้ก็ลดการใช้พลังงานลงได้

ที่มาข้อมูล : โครงการสำนักงานสีเขียว โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, greenery

ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th

โครงการสำนักงานสีเขียว โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://bit.ly/3EOhcCO, https://bit.ly/3SIxcvK  ,greenery  https://bit.ly/3LEBtPE7lx