กรมทางหลวงชนบท รายงานทางที่ได้ “ผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด”

กรมทางหลวงชนบท รายงานสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด สัญจรผ่านไม่ได้ 1 สายทาง ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนและซ่อมแซมความเสียหายในเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

วันที่ 16 กันยายน 2566 เพจเฟสบุค กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (16 ก.ย. 66 เวลา 18.00 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ขอนแก่น เชียงใหม่ และกาฬสินธุ์ ได้รับผลกระทบ 6 สายทาง ดังนี้

สัญจรผ่านไม่ได้ 1 สายทาง

– ถนนสาย ขก.4030 แยก ทล.2039 – บ้านโนนสง่า อำเภอน้ำพอง, เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 58 เซนติเมตร ช่วง กม.ที่ 0+050 ถึง 0+400 

สัญจรผ่านได้ 5 สายทาง

– ถนนสาย ชม.3052 แยก ทล.107 – บ้านสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ช่วง กม.ที่ 25+150 ถึง  25+300) น้ำกัดเซาะไหล่ทางชำรุดเสียหาย

– ถนนสาย ชม.4030 แยก ทล.1095 – อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อำเภอแตง จังหวัดเชียงใหม่ (ช่วง กม. ที่ 4+075 ถึง 4+115) น้ำกัดเซาะไหล่ทางชำรุดเสียหาย

– ถนนสาย กส.4001 แยก ทล.2291 – บ้านโคกกลาง อำเภอนาคู, เต่างอย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วง กม.ที่ 5+600 ถึง 5+700) น้ำกัดเซาะบริเวณท่อลอด

– ถนนสาย กส.4027 แยก ทล.2291 – บ้านโพนสว่าง อำเภอเขาวง, นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วง กม.ที่ 5+600 ถึง 5+612) น้ำกัดเซาะคอสะพานชำรุดเสียหาย

– ถนนสาย กส.4066 แยก ทล.2046 – บ้านนาไคร้ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วง กม.ที่ 2+425 ถึง 2+455) น้ำกัดเซาะคอสะพานชำรุดเสียหาย

ทช. ได้ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟ และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย พร้อมเฝ้าระวังบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ในส่วนของสายทางที่ได้รับความเสียหาย ทช.ได้นำเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์เข้าซ่อมแซมความเสียหายในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ หรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วน กรมทางหลวงชนบท 1146

ที่มา: กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

Image by brgfx on Freepik