ส่องงาน JOB EXPO THAILAND 2023 มีอะไรเพื่อ “วัยเก๋าและกลุ่มเปราะบาง”

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานชวนผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ร่วมงานมหกรรมจัดหางาน JOB EXPO THAILAND 2023 จัด 2 โซน คือ “ส่งเสริมพัฒนา คุณภาพแรงงาน และ กลุ่มเปราะบาง”

“รวมใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ”

ณ ไบเทค บางนา Hall EH 100 – 102 กรุงเทพมหานคร

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานมีกำหนดจัดงานมหกรรมจัดหางานระดับประเทศ JOB EXPO THAILAND 2023 ระหว่างวันที่ 8 – 10  มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall EH 100 – 102 กรุงเทพมหานคร โดยเตรียม 7 โซนเพื่อรองรับความต้องการประชาชนด้านการจัดหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานประจำและอาชีพอิสระ รวมทั้งไอเดียในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ และ Food Truck ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนอกจากกลุ่มคนหางานทั่วไปแล้ว ในปีนี้กรมการจัดหางานยังเตรียมโซนกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นพิเศษ ถึง 2 โซน คือ 

1.โซนกิจกรรม “ส่งเสริมพัฒนา คุณภาพแรงงาน และกลุ่มเปราะบาง” ที่มีการแสดงศักยภาพการทำงานของผู้สูงอายุและผู้พิการ อาทิ กาแฟโดยบาริสต้าวัยเก๋า การนวดไทยโดยผู้พิการทางสายตา การให้ความรู้ ตามพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ การออกร้านจำหน่ายสินค้า จากกลุ่มคนพิการและกลุ่มผู้สูงอายุ 

การรับสมัครงานผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยเตรียมตำแหน่งงานที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 452 อัตรา อาทิ พนักงานพัฒนาร้านค้า พนักงานจัดเรียงสินค้า พนักงานขายสินค้า พนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้พิการ จำนวน 199 อัตรา อาทิ พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานธุรการ พนักงานปฏิบัติการ พร้อมจัดเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับรถวีลแชร์ และจัดล่ามภาษามือสำหรับช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการทางการได้ยิน 

2.โซนกิจกรรม “รวมใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ” ซึ่งมีการฝึกอาชีพอิสระที่ลงทุนน้อย ทำง่าย รายได้ดี วันละ 30 อาชีพ การให้บริการคลินิกอาชีพ การให้คำปรึกษาทางอาชีพ รวมถึงการแสดงสินค้ากลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 16 กลุ่ม การจำหน่ายสินค้าของร้านค้าแฟรนไชส์ และ Food Truck วันละ 10 ร้าน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง หรือหารายได้เสริม

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านสุชาติ ชมกลิ่น ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง กรมการจัดหางานจึงขานรับนโยบายโดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ และเกิดการจ้างงานอย่างเท่าเทียมในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการมาโดยตลอด เพื่อให้พวกเค้าสามารถพึ่งพาตนเองมีรายได้ เกิดความภาคภูมิใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว 

นายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย 7 โซนหลัก อาทิ 

1.โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์แห่งพระราชา ศาสตร์แห่งความพอเพียง และโครงการจิตอาสา 904 โคก หนอง นา โมเดล 

2.โซนกิจกรรมคนไทยไม่ทิ้งกัน คนหางาน งานหาคน Job Matching 

3.โซนกิจกรรม Platform “ไทยมีงานทำ” 4.โซนกิจกรรมรวมใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ 

5.โซนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ 

6.โซนกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา คุณภาพแรงงาน และกลุ่มเปราะบาง และ

7.โซนกิจกรรมบนเวที อย่างการเสวนาในหัวข้อต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เช่นหัวข้อ 

“คนยุคใหม่วางแผนทางการเงินอย่างไร” “การสร้างตัวตนสู่การสร้างรายได้บน TIKTOK แพลตฟอร์มยอดนิยมในปัจจุบัน” 

และ“การเกษตรเพื่อความยั่งยืน” มินิคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดัง อาทิ YourMood , มีนตรา อินทิรา และปราง ปรางทิพย์ และกิจกรรมเชิญชวนผู้ร่วมงาน ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัล

สำหรับทุกคนที่ต้องการหางาน หรือหาไอเดียสร้างรายได้ สามารถร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ได้ระหว่างวันที่ 8 – 10  มิถุนายน 2566 

ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall EH 100 – 102 กรุงเทพมหานคร โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อสะดวกในการสมัครงานให้รวดเร็ว  ไม่ต้องรอหน้างาน ที่เว็บไซต์ jobit.doe.go.th/jobexpothailand2023 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ที่มา : https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/70695