วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อ พ.ศ. 2412 จึงเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 การก่อสร้างมีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก คือ ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตก 
 “ราชบพิธ” หมายถึง พระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง บพิธ คำนี้มาจากภาษาบาลีคือ ปวิธะ ที่แปลว่าสร้าง ส่วน “สถิตมหาสีมาราม” หมายถึง พระอารามซึ่งมีสีมากว้างใหญ่ เป็นมหาสีมาล้อมรอบอาณาเขตของวัด

มีพระพุทธรูปอังคีรสเป็นพระประธาน “อังคีรส” แปลว่ามีรัศมีแผ่ซ่านออกมาจากพระวรกาย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาจนต้นรัชกาลที่ 5 ได้อันเชิญมาเป็นพระประธานที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

การเดินทาง

  • รถยนต์ส่วนตัว เรื่องจากวัดตั้งอยู่บนเกาะรัตนโกสินทร์ มีเส้นทางเดินรถทางเดียว และมีการปรับเปลี่ยนเลนควรขับขี่อย่างระมัดระวัง การจราจรไม่หนาแน่นในวันเสาร์และอาทิตย์ (ถ้าไม่มีกิจกรรมพิเศษ) สามารถรจอดรถยนต์ได้ที่ ถนน เฟื่องนคร 
  • เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) เพราะเดินทางง่าย และสะดวก โดยใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน(MRT) สายสีน้ำเงิน มาลงที่สถานีสามยอด ออกทางออกที่ 3 เลี้ยวขวา แล้วเดินตรงไปตามเส้นถนนเจริญกรุงอีกประมาณ 600 เมตร จนถึงแยก ถนนเฟื่องนคร แล้วเลี้ยวขวาอีกครั้งก็จะเห็นยอดเจดีย์วัดราชบพิธฯ
  • เรือโดยสารประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยา (River Transportation) ลงที่ท่าเรือ ท่าเตียน เดินผ่านวันพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ผ่านแยกท้ายวัง เดินผ่านหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ข้ามสะพานคลองรอบกรุง เดินเลี้ยวซ้ายไปถนนอัษฎางค์ ตรงไปเจอวัดราชบพิธฯ อยู่ทางขวามือ

ภายในวัดราชบพิธ ประชาชนสามารถเข้ากราบ “พระพุทธอังคีรส” เป็นพระประธานในพระอุโบสถ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลี และสามารถเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคารของในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้รับการบรรจุไว้ที่ถ้ำศิลาใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส 

พระอุโบสถหลังนี้เป็นอาคารแบบไทยประเพณี มีหน้าบัน 2 ชิ้น ส่วนสถาปัตยกรรมด้านนอกนอกจากมีระเบียงโค้งรอบพระเจดีย์ที่ผนังประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีสันงดงาม ภายในมีการตกแต่งภายในเหมือนโบสถ์คริสต์แบบโกธิคสวยงาม ผนังด้านในโบสถ์เดิมเป็นจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติแต่ถูกลบออกไปในสมัยรัชกาลที่ 7 และมีการแก้ไขตกแต่งให้เป็นแบบตะวันตก