แชร์ประสบการณ์ Lost & found

แชร์ประสบการณ์ Lost & found ตามคืนของให้นักท่องเที่ยว ไกลแค่ไหนก็ต้องตามไปคืน
หลายคนคงทราบว่าแผนก Lost and Found ส่วนใหญ่หมายถึงงานเก็บและรักษาของที่ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวในโรงแรมลืมทิ้งไว้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะให้รวมในแผนกแม่บ้าน แต่หลายครั้งก็จะเป็นของผู้พบเห็นคนอื่นด้วย
ความหมายของ Lost & FoundLost หมายถึง สูญหาย และ Found หมายถึง พบ จึงกลายเป็นว่าเป็นงานที่เก็บสิ่งของที่ลูกค้าลืมไว้ ตามที่ต่างๆ ในโรงแรม เพื่อรอให้ลูกค้าได้พบของในแผนก Lost & Found ของโรงแรม แต่แผนกหรืองานนี้ไม่ได้มีแต่ในโรงแรมเท่านั้น สถานที่อื่นๆ เช่นสนามบิน ก็จะมีแผนกหรือคนที่ทำหน้าที่เช่นกัน

อย่างที่สนามบินต่างๆ ถ้าลูกค้าทำของหาย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่แผนก Lost & Found โดยตรง หรือติดต่อเบอร์โทรรายละเอียดดังนี้

1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เคาน์เตอร์บริการทรัพย์สินสูญหาย ชั้น 6 (ใช้ลิฟต์ท้าย Row Q)
โทร. 02-132-1880 หรือ 02-132-1890
baggage.services@airportthai.co.th

2.ท่าอากาศยานดอนเมือง
เคาน์เตอร์บริการทรัพย์สินสูญหาย ชั้น 3 (บริเวณทางเชื่อมอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 และ 2)
โทร. 02-535-1100

3.ท่าอากาศยานเชียงใหม่
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ)
โทร. 05-392-2000 ต่อ 2100

4.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 (อาคารผู้โดยสาร)
โทร. 05-379-8999 หรือ 05-379-8000

5.ท่าอากาศยานภูเก็ต
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ขาออก ตรงข้ามเคาน์เตอร์เช็กอิน)
โทร. 07-635-1111
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 (อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก บริเวณประตู 2)
โทร. 07-635-2302

6.ท่าอากาศยานหาดใหญ่
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 (อาคารผู้โดยสาร)
โทร. 07-422-7000

แต่ถ้าเป็นตามสถานที่ท่องเที่ยว ในไทย ลูกค้าอาจจะขอความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยว เบอร์โทร 1155 หรือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสถานที่นั้นๆก็ได้

แต่ก็มีหลายคนที่ไม่รู้ว่า บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือ Tour Operator ก็มีความสำคัญในการช่วยเหลือนักท่องเทียวที่ทำของหาย ทั้งๆที่ไม่ได้มีแผนกนี้ แต่ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวเมื่อรู้ตัวว่าทำของหาย ส่วนใหญ่จะเป็นของชิ้นเล็กๆ ติดตัวระหว่างท่องเที่ยว เช่น โทรศัพท์มือถือ หมวก แว่นตา กระเป๋าใบเล็ก ที่มักจะลืมไว้ช่วงระหว่างท่องเที่ยว หลังจากจบการท่องเที่ยว หรือหลังจาก check out ออกจากโรงแรมระหว่างทางไปสนามบิน ซึ่งลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวจะเห็นความสำคัญของมัคคุเทศก์เป็นอันดับแรก ซึ่งมักจะร้องขอให้มัคคุเทศก์ ช่วยตามหาของหรือตรวจสอบเส้นทางของที่หาย ซึ่งมีหลากหลายสถานการณ์ แต่จะขอยกตัวอย่างดังนี้

ระหว่างทางไปสนามบิน มัคคุเทศก์ต้องโทรกลับไปที่โรงแรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงแรมตรวจสอบ ถ้าเจอของก็ต้องบริการส่งคืนของไปที่สนามบิน
ระหว่างทางจากสถานที่ท่องเที่ยวกลับมาโรงแรมแล้วนักท่องเที่ยวนึกขึ้นได้ว่าลืมของไว้ที่จุดไหน ก็มักจะติดต่อมัคคุเทสก์ ให้ช่วยตามหาของให้ ซึ่งมัคคุเทสก์ก็ต้องคอยตามเรื่องให้ลูกค้า ว่าเจอของหรือไม่ บางครั้งลูกค้าอาจจะลืมในรถระหว่างทำทัวร์ ถ้าคนขับรถเจอก็จะรีบนำไปคืนให้นักท่องเที่ยวที่โรงแรมโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม มัคคุเทศก์ ผู้นำทางท่องเที่ยวให้กับลูกค้า มักจะย้ำกับลูกค้าเสมอ ในเรื่องการตรวจสอบสิ่งของส่วนตัวก่อนลงจากรถ หรือก่อนออกจากโรงแรม เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาหรือความยุ่งยากที่จะเกิอขึ้น แต่ถ้าเมื่อเกิดปัญหาแล้วก็ต้องเต็มใจบริการช่วยเหลือลูกค้า เพราะถ้าลูกค้าได้ของคืน ก็จะได้ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานักท่องเที่ยว