กรุงลิสบอนมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเป็นประวัติการณ์หลังโควิด 

480 เช่นเดียวกับหลาย ๆ เมือง กรุงลิสบอนได้กลายเป็นเมือง…

อ่านต่อ