สถานการณ์ฝุ่น​ PM 2.5 ปี 2563

สถานการณ์ฝุ่น​ PM 2.5 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นมา มีการเปลี่ยนแปลงแบบใกล้เคียงกันกับปี 2019 แต่มีช่วงที่ค่าฝุ่นดีขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจากสถานการณ์โคโรน่าไวรัส การwork from home ทำให้การจราจรไม่ติดขัด จำนวนรถยนต์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) น้อยลง แต่ฝุ่น​ PM 2.5 จะกลับมาอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ จนถึง กุมภาพันธ์ ปีหน้า เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนั้น ค่อนข้างนิ่ง ไม่มีกระแสลมพอที่จะพัดพาฝุ่นออกไป ประกอบกับตึกสูงในกรุงเทพ เป็นตัวกักฝุ่นอย่างดี

ค่าฝุ่น​ PM 2.5ช่วงต้นปี และสภาพอากาศ

 

 

ถ้านับจำนวนวันที่อากาศดีในเดือน พฤจิกายน 2563 พบว่ามีเพียง 5 วัน ที่มีค่าฝุ่น​ PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ดี(สีเขียว) เทียบกับเดือน ตุลาคม 63 ที่มีวันที่อากาศดี(สีเขียว) 21 วัน

 

ผลจากการวัดค่าฝุ่น ทั่วประเทศไทยพบว่า

  • อ.เมือง จ.นนทบุรี มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงสุดในประเทศ อยู่ที่ 176 – Unhealthy
  • บ้านศรีเวียง .เชียงราย มีค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 103 -Unhealthy for Sensitive Groups
  • รพ.สารภี .เชียงใหม่  มีค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 102 -Unhealthy for Sensitive Groups
  • ส่วน กรุงเทพ อันดับที่ 14 มีค่าฝุ่น PM 2.5  อยู่ที่ 70 -Moderate

ที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีจ. เพชรบูรณ์, มีค่าฝุ่น PM 2.5  อยู่ที่ 13 -Good มีค่าฝุ่น PM 2.5ที่ดีที่สุดในประเทศ

* Real-time Air Quality Index (AQI) updated an hour ago (Thursday 3:00 PM)

ขณะที่คุณภาพอากาศประเทศไทย PM 2.5 อยู่ที่ 87 เป็นอันดับที่ 46 ของโลก โดยเรียงจากค่าฝุ่น PM 2.5 มากที่สุดของโลก

  1. อินเดีย ค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 442 -Hazardous (สีน้ำตาล)
  2. สหรัอเมริกา ค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 321 -Hazardous (สีน้ำตาล)
  3. จีน ค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 251  -Very Unhealthy (สีม่วง)
  4. คูเวต ค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 196 -Unhealthy (สีแดง)
  5. โคโซโว PM 2.5 อยู่ที่ 185 -Unhealthy (สีแดง)

*ดัชนีการวัดคุณภาพอากาศ ตามมาตรฐาน US-EPA 2016

ตารางระดับค่าฝุ่น Pm2.5 ที่มา : https://aqicn.org/

AQI

ระดับมลพิษทางอากาศ

0 – 50

😀 Good

51 -100

 🙂 Moderate

101-150

 😐 Unhealthy for Sensitive Groups

151-200

 🙁 Unhealthy

201-300

😥 Very Unhealthy

300

 😳 Hazardous


ตารางระดับค่าฝุ่น Pm2.5 ที่มา : https://aqicn.org/

ระดับมลพิษทางอากาศ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

😀

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่น่าพอใจและมลพิษทางอากาศมีความเสี่ยงน้อยหรือไม่มีเลย

ข้อควรระวัง (สำหรับ PM2.5) = None

🙂

คุณภาพอากาศในระดับปานกลางอย่างไรก็ตามสำหรับมลพิษบางอย่างอาจมีผลต่อสุขภาพสำหรับคนที่มีความไวต่อมลพิษทางอากาศมากผิดปกติ

ข้อควรระวัง (สำหรับ PM2.5) = เด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงผู้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจเช่นโรคหอบหืดควร งดอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน

 😐

สมาชิกของกลุ่มที่อ่อนไหวอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปไม่น่าจะได้รับผลกระทบ

ข้อควรระวัง (สำหรับ PM2.5) =ด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงผู้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจเช่นโรคหอบหืดควร งดออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นเวลานาน

🙁

ทุกคนอาจเริ่มได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ สมาชิกของกลุ่มที่อ่อนไหวอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงมากขึ้น

ข้อควรระวัง (สำหรับ PM2.5) = ด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงผู้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจเช่นโรคหอบหืดควรหลีกเลี่ยงการออกแรงกลางแจ้งเป็นเวลานาน คนอื่น ๆ โดยเฉพาะเด็กควรงดออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นเวลานาน

😥

คำเตือนด้านสุขภาพของภาวะฉุกเฉิน ประชากรทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบ ข้อควรระวัง (สำหรับ PM2.5) = เด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงผู้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจเช่นโรคหอบหืดควรหลีกเลี่ยงการออกแรงกลางแจ้งทั้งหมด โดยเฉพาะเด็กควรงดออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นเวลานาน

😳

การแจ้งเตือนด้านสุขภาพ: ทุกคนอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงมากขึ้น

ข้อควรระวัง (สำหรับ PM2.5) = ทุกคนควรหลีกเลี่ยงการออกแรงกลางแจ้งทั้งหมด

 

ทำความรู้จักอุปกรณ์เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบไดโคโตมัส (Dichotomous Air Sampler)

Partisol 2000-D จะวัดความเข้มข้นของมวล PM-2.5 และ PM-Coarse พร้อมกันบนคาสเซ็ต 47 มม. คุณสมบัติหลัก: US EPA PM-2.5 และ PM-Coarse FEM ใช้ Filter Cassette Carrier สำหรับตัวกรองทั้งสองเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อน ขั้นตอนการตรวจสอบและขั้นตอนการไหลที่สะดวกและรวดเร็วพร้อมการสนับสนุนในตัวสำหรับ Streamline Pro System ไมโครโปรเซสเซอร์ออนบอร์ดมีบัฟเฟอร์การจัดเก็บข้อมูลภายในขนาดใหญ่