เพิ่มโทษใหม่ไม่จอดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

กรมขนส่งทางบก เพิ่มบทลงโทษ ผู้ขับขี่รถถ้าไม่จอดให้คนข้ามทางม้าลาย จะโดนตัดแต้มใบขับขี่และปรับเงินทันที 

พร้อมย้ำเตือนหากแต้มใบขับขี่เหลือ 0 ให้พักใบขับขี่ทันที

กรมขนส่งทางบกได้โพสต์ข้อความในหน้าเพจเฟซบุ๊ก เตือนถึงบทลงโทษใหม่กรณีไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย หลังจากมีการออกกฎตัดแต้มใบขับขี่ เมื่วันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ระบุว่าผู้ขับขี่ทุกคนจะมี 12 แต้ม และหากถูกตัดแต้มเหลือ 0 จะถูกพักใบขับขี่ 90 วัน โดยผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายนั้นมีทั้งโทษปรับเงินและหักคะแนนใบขับขี่ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนมีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันมากขึ้น

กรณีผู้ขับขี่ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย

มีโทษปรับ ไม่เกิน 4,000 บาท 

ตัดคะแนนความประพฤติทันที 1 คะแนน 

เมื่อถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะเป็นอย่างไร

พักใช้ใบขับขี่ ห้ามขับรถ 90 วัน และหากฝ่าฝืนขับรถ ช่วงถูกพักใช้ใบขับขี่ จะมีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

หากโดนพักใช้ใบขับขี่เกิน 3 ครั้ง ภายใน 3 ปี จะโดนพักใช้ใบขับขี่มากกว่า 90 วัน และหากยังถูกตัดคะแนนจนถูกพักใช้ใบขับขี่ภายใน 1 ปี จะโดนเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท!

ดังนั้น หากขับรถแล้วพบทางม้าลาย จะต้องชะลอหรือเตรียมหยุดรถ โดยให้ห่างจากทางม้าลายในระยะ 3 เมตร และรอให้คนข้ามถนนเสร็จสิ้นเสียก่อน จึงค่อยขับรถผ่านไปได้ และในบางที่จะมีไฟเตือนคนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย ผู้ขับขี่ควรจะสังเกตทุกครั้งและต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย