กรมอนามัย แนะนำการเลือกใช้แปรงสีฟัน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนเลือกใช้แปรงสีฟันที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพช่องปาก  

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแนะอ่านฉลากแปรงสีฟัน ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อเปรงสีฟัน เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพช่องปาก รวมทั้งเลือกแปรงสีฟันที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า แปรงสีฟันเป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำคัญที่สุด ในการทำความสะอาดช่องปาก ซึ่งทุกคนต้องใช้เป็นประจำทุกวัน การใช้แปรงสีฟันที่ไม่ได้คุณภาพ นอกจากจะทำให้การทำความสะอาดช่องปากไม่มีประสิทธิภาพแล้ว อาจให้ฟันสึก เหงือกร่น เพราะขนแปรงสีฟันที่แข็งเกินไป ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อขอบเหงือก เกิดแผลในช่องปาก รวมทั้ง หากแรงยึดกระจุกขนแปรงกับหัวแปรงต่ำกว่ามาตรฐาน อาจทำให้ขนแปรงหลุดจากหัวแปรงในขณะใช้งานได้ 

หรือการใช้แปรงสีฟันที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องปากมากเกินไป จะทำให้ไม่สามารถทำความสะอาดซี่ฟันด้านใน กรมอนามัยจึงแนะนำประชาชนใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงนุ่ม ปลายขนแปรงไม่มีความคม และมีขนาดพอเหมาะกับช่องปาก โดยอ่านฉลากแปรงสีฟันก่อนซื้อ ซึ่งจะระบุเรื่อง ความอ่อนนุ่มของขนแปรง ลักษณะปลายขนแปรง วัสดุที่ใช้ผลิต และอายุที่เหมาะสมสำหรับแปรงสีฟันเด็ก เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพฟันและเหงือก รวมทั้งเลือกแปรงสีฟันที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย

ทางด้าน ทันตแพทย์หญิงวรางคนา เวชวิธี ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า แปรงสีฟันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ที่ต้องระบุข้อมูลครบถ้วน แปรงสีฟันที่ดีจะไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อในช่องปากขณะที่แปรงฟัน ช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์ ลดโรคเหงือกอักเสบได้ 

วิธีการเลือกแปรงสีฟันที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน คือ 

1) หัวแปรงสีฟันขนาดพอเหมาะกับช่องปากของตน ความกว้างหัวแปรงสีฟันผู้ใหญ่ไม่ควรเกิน 1.5 เซนติเมตร การใช้แปรงสีฟันที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องปากมากเกินไปทำให้ไม่สามารถทำความสะอาดซี่ฟันด้านใน 

2) ขนแปรงชนิดปานกลาง (medium) นุ่ม (soft) หรือนุ่มพิเศษ (extra soft) เพื่อลดการทำอันตรายต่อผิวฟัน และขอบเหงือก 

3) ด้ามจับแปรงสีฟันยาวพอเหมาะ จับได้ถนัดมือ

4) ปลายขนแปรงแบบมนกลมหรือเรียวแหลม 

5) ลักษณะปลายขนแปรงเรียบเสมอกัน เพื่อให้แปรงสีฟันแนบกับผิวฟันบริเวณคอฟันมากที่สุด เนื่องจากบริเวณคอฟัน เป็นตำแหน่งที่พบคราบอาหารมากที่สุดบนผิวฟัน 

สำหรับวิธีการเลือกแปรงสีฟันเด็ก ควรเลือกแปรงเล็ก กว้างไม่เกิน 1 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร หรือคลุมฟันไม่เกิน 3 ซี่ ขนแปรงอ่อนนุ่ม ไม่คม และมีด้ามแปรงยาวพอสำหรับผู้ใหญ่จับได้ถนัดเวลาแปรงฟันให้เด็ก

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ออกประกาศให้แปรงสีฟันทุกยี่ห้อทุกรุ่น ต้องระบุข้อมูล 5 ข้อ คือ

 1) ความอ่อนแข็งของขนแปรง

2) ลักษณะปลายขนแปรงฟัน เช่น ปลายมน ปลายเรียวแหลม

3) วัสดุที่ใช้ทำขนแปรงและด้ามแปรง 

4) แจ้งวิธีใช้ และข้อแนะนำ

5) แปรงสีฟันเด็กต้องระบุกลุ่มอายุที่เหมาะสมบนฉลากด้วย เช่น ต่ำกว่า 3 ปี 3-6 ปี 6-12 ปี เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเพียงพอใช้ประกอบการเลือกแปรงสีฟัน

อายุการใช้งานของแปรงสีฟัน 

ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันทุก 3 เดือน และเมื่อแปรงฟันเสร็จ ต้องล้างให้สะอาด สะบัดแปรงสีฟันให้น้ำออกให้หมด เก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเท โดยวางแปรงสีฟันในแนวตั้ง และไม่ควรเก็บในกล่องเก็บหัวแปรง เพราะจะทำให้แห้งยาก เกิดการสะสมของเชื้อโรคได้ และไม่ควรเก็บแปรงสีฟันรวมๆกัน เพราะหากมีผู้ป่วย จะเป็นการแพร่เชื้อโรค

ที่มา :https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/080966/

Image by cornecoba on Freepik