ขสมก. ยุติให้บริการรถโดยสารปรับอากาศในเส้นทางทับซ้อน

ขสมก. ยุติให้บริการรถโดยสารปรับอากาศในเส้นทางทับซ้อนกับเพิ่มเส้นทางใหม่ เริ่ม 1 พ.ย. 66 

ขสมก. ยุติ บริการรถโดยสารปรับอากาศในเส้นทางทับซ้อนกับเอกชน 5 เส้นทาง และ เปิดเส้นทางเดินรถโดยสาร สาย 4 – 7E วัดคู่สร้าง – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทางด่วน) เริ่ม 1 พ.ย. 66

ตามที่กรมการขนส่งทางบก มีหนังสือแจ้งให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พิจารณาปฏิบัติตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

โดยให้ ขสมก. ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางเดิมของ ขสมก. ที่ทับซ้อนกับเส้นทางของผู้ประกอบการเดินรถเอกชนตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง  และคืนใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้นายทะเบียนกลาง  จำนวน 5 เส้นทาง   

ขสมก. จึงมีความจำเป็นต้องยุติให้บริการเดินรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 5 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ดังนี้  

📌สาย ปอ.8  สะพานพระพุทธยอดฟ้า – เคหะชุมชนร่มเกล้า 

📌สาย ปอ.34  รังสิต – หัวลำโพง 

📌สาย ปอ.39  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

📌สาย ปอ.140 แสมดำ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

📌สาย ปอ.517  หมอชิต 2 – ศูนย์การค้าเทิดไท

นอกจากนี้ ตามแผนปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง  ขสมก. มีเส้นทางเดินรถโดยสาร จำนวน 107 เส้นทาง ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางให้กับ ขสมก. แล้วบางส่วน โดย 1 ในนั้น คือ สาย 4 – 7E  เส้นทาง วัดคู่สร้าง – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทางด่วน)     

          

ขสมก. จึงเตรียมจัดเดินรถโดยสาร เพื่อวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทาง สาย 4 -7E ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป โดยจัดรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) แบบชานต่ำ (Low Floor) จำนวน 14 คัน ให้บริการในวันธรรมดา วันละ 88 เที่ยว ให้บริการในวันหยุด วันละ 84 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. โดยจัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 15, 20 และ 25 บาท ตามระยะทาง (กรณีขึ้นทางด่วนจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 2 บาท) ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าโดยสารผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของ ขสมก. บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)สแกน QR Code ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง และบัตรเดบิต – เครดิต ที่มีสัญลักษณ์คอนแทคเลสของทุกธนาคารโดยเส้นทางเดินรถโดยสาร สาย 4 – 7E มีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้

เที่ยวไป เริ่มต้นจากวัดคู่สร้าง ไปตามถนนประชาอุทิศ ถึงแยกประชาอุทิศ เลี้ยวขวาไปตามถนนสุขสวัสดิ์ขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครที่ด่านสุขสวัสดิ์ ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ด่านสาทร ไปตามถนนเจริญราษฎร์ เลี้ยวขวาไปตามถนนสาทรเหนือ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เลี้ยวขวาไปตามถนนสีลม ถึงแยกศาลาแดง เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกอังรีดูนังต์ เลี้ยวขวาไปตามถนนอังรีดูนังต์ ไปสุดเส้นทางที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เที่ยวกลับ เริ่มต้นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปตามถนนอังรีดูนังต์ ถึงแยกเฉลิมเผ่า เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 1 ถึงแยกปทุมวัน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพญาไท ถึงแยกสามย่าน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกศาลาแดง เลี้ยวขวาไปตามถนนสีลม เลี้ยวซ้ายไปตามถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เลี้ยวขวาไปตามถนนสาทรใต้ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเจริญราษฎร์ แล้วไปตามเส้นทางเดิม ไปสุดเส้นทางที่วัดคู่สร้าง

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของ ขสมก. ได้แก่ บัตรโดยสารล่วงหน้ารายเดือน – รายสัปดาห์  บัตรโดยสารนักเรียน – นักศึกษา บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แบบรายเที่ยว  

และบัตร TRANSIT PASS RED LINE BKK  X  BMTA ยังคงสามารถนำบัตรไปใช้ชำระค่าโดยสาร

บนรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. ในสายอื่น ๆ ได้ตามปกติ

ที่มา : http://www.bmta.co.th/th