5 นวัตกรรมพลังงานทางเลือกแห่งอนาคต

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเผยแพร่บทความทางเพจเฟสบุคเกี่ยวกับ 5 นวัตกรรมพลังงานทางเลือกแห่งอนาคต ดังนี้

ปัจจุบันมีการพัฒนาและหานวัตกรรม แหล่งพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง เพื่อมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้แล้วหมดไปและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วันนี้เราจะพาไปรู้จัก 5 นวัตกรรมพลังงานทางเลือก ที่คาดว่าจะต้องได้เจอในอนาคตแน่นอน

1.พลังงานชีวภาพจากสาหร่าย – Algae Power

สาหร่ายเป็นพืชที่เติบโตได้ดีในน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียได้ด้วย มีการค้นพบน้ำมันในสาหร่ายในปริมาณมาก จึงนำสาหร่ายมาดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ และพบว่า สาหร่ายที่เพาะปลูกในพื้นที่ประมาณ 2.5 ไร่ จะให้ปริมาณน้ำมันมากถึงประมาณ 34,000 ลิตร ปัจจุบันมีบริษัทในต่างประเทศกำลังพัฒนาใช้พลังงานน้ำมันชีวภาพจากสาหร่ายมาใช้ในรถยนต์ไฮบริดควบคู่กับแบตเตอรี่ ส่วนน้ำมันดิบที่สกัดได้ก็นำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพได้เช่นเดียวกับน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันจากพืชชนิดอื่นๆ และเมื่อนำไปผ่านกระบวนการทางเคมีจะผลิตได้เป็นน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันดีเซลชีวภาพสังเคราะห์ (BHD) หรือน้ำมันเครื่องบินชีวภาพ (Bio-jet) ได้ ส่วนกากสาหร่ายยังนำไปใช้เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหารสัตว์ ปุ๋ย ยา

2.พลังงานจากกังหันลมแบบลอยบนอากาศ – Flying Wind Power

พลังงานจากกังหันลมแบบลอยบนอากาศจะแตกต่างจากพลังงานจากกังหันลมทั่วไป คือ กังหันลมแบบลอยบนอากาศจะติดตั้งบนพื้นที่ในระดับความสูงเหนือพื้นดินประมาณ 1,000 – 2,000 ฟุต เพื่อรับแรงลมที่แรงกว่าแรงลมปกติ สามารถรับลมที่มีความเร็วมากกว่าลมที่ติดตั้งแบบทาวเวอร์ประมาณห้าถึงแปดเท่า และผลิตพลังงานได้มากกว่ากังหันลมขนาดใกล้เคียงกันที่ตั้งแบบทาวเวอร์ถึง 2 เท่าด้วย

3.พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งได้ทุกพื้นผิว – Embeddable Solar Power

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งพลังงานทดแทนที่สำคัญ นอกจากจะใช้แผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคาบ้าน อาคารและที่สูงเพื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้ว ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กมาติดตั้งกับเครื่องใช้ต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เคสโทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์ และในอนาคตจะสามารถเคลือบหรือฝังโซลาร์เซลล์ลงบนพื้นผิวของวัตถุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านนอกอาคาร หลังคาบ้าน หลังคารถ หน้าต่าง กระจกอาคารต่างๆ เรือใบ เต็นท์ หน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน หรือแม้แต่บนเสื้อผ้าที่เราใส่  คาดว่าโซล่าเซลล์จะมีราคาถูกลงเพื่อให้การใช้โซลาร์เซลล์เป็นที่นิยมมากขึ้น

​4.พลังงานฟิวชั่น – Fusion Power 

พลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นซึ่งเป็นพลังงานนิวเคลียร์ชนิดหนึ่งที่เป็นพลังงานสะอาด เป็นการรวมตัวของพลังงาน คือ ธาตุเบารวมตัวกันเป็นธาตุหนัก เช่น ไฮโดรเจน รวมกันเป็น ฮีเลียม แล้วปล่อยพลังงานออกมา และนำพลังงานที่อยู่ในใจกลางอะตอม (Nucleus) มาใช้  ในปัจจุบันประเทศฝรั่งเศสได้สร้างเครื่องปฏิกรณ์ทดลองความร้อนระหว่างประเทศ (ITER) ซึ่งจะกลายเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่นเชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลก ซึ่งคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จในปี 2027

5.พลังงานจากร่างกายมนุษย์ – Human Power

พลังงานจากร่างกายมนุษย์สร้างขึ้นจากการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกาย มนุษย์สามารถสร้างพลังงานได้เฉลี่ย 100 วัตต์ ต่อ วัน หรือ อาจสร้างกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 300-400 วัตต์ ต่อ วัน สำหรับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง หรือ เคลื่อนไหวมาก เช่น นักกีฬา ในขณะที่โทรศัพท์มือถือใช้กำลังไฟฟ้าเพียง 2 วัตต์เท่านั้น จึงทำให้พลังงานจากร่างกายมนุษย์มีมากพอที่จะเป็นพลังงานทดแทนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การคิดค้นอุปกรณ์สำหรับการแปลง และกักเก็บพลังงานจากการเคลื่อนไหวร่างกายของมนุษย์ ที่ต้องทำขึ้นมาให้สำเร็จ เพื่อเป็นทางเลือกสำคัญในการใช้พลังงานทดแทนในอนาคต

หากนวัตกรรมเหล่านี้ถูกพัฒนาจนสามารถทดแทนพลังงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีน้อยลงในอนาคตได้ เราคงได้มีทางเลือกใหม่ๆ ที่ประหยัดพลังงานและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย  

ที่มา : กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

www.dcce.go.th

Image By vecstock