10 ทักษะดิจิทัล สำหรับมนุษย์เงินเดือนปี 2023

ในโลกยุคปัจจุบันที่ก้าวล้ำไปตามเทคโนโลยีต่างๆมากมาย ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่ก็ต้องก้าวทันเทคโนโลยีอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ทำให้มนุษย์เงินเดือนในยุคปัจจุบันต้องมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ Digital Skill ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความรู้ที่เรียนรู้เพิ่มเติม หรือทักษะความสามารถเพื่อให้การทำงานไปได้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและได้รับประโยชน์จึงจำเป็นสำหรับการทำงานในปัจจุบัน

10 ทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในปี 2023 ให้คุณได้ทักษะที่จำเป็นเหล่านี้ ทำให้สามารถยกระดับในสายอาชีพได้อย่างแน่นอน

  1. Data Literacy :  ทักษะเชิงข้อมูล

การที่สามารถอ่านข้อมูลจะช่วยให้คุณวางแผนเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะการรู้ข้อมูลไม่ใช่เพียงแค่นักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาด การขาย ทรัพยากรบุคคล หรือ การคอยให้คำแนะนำต่างๆ ให้ทุกคน ดังนั้นทักษะการแบ่งปันข้อมูลหรือการสื่อสารข้อมูลจึงมีประโยชน์อย่างมากที่จะช่วยให้การทำงานของคุณรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

  1. การจัดการโครงการแบบ Agile: ช่วยสร้างแนวคิดแบบอไจล์              

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การทำงานแบบ Work From Home ต้องใช้การเรียนรู้กับรูปแบบการทำงานเดิม  ดังนี้นทักษะในการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้ทีมของคุณเข้าใจในรายละเอียดของงานและทำให้เกิดการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการวางแผนและการสนับสนุนในองค์กรทำให้เกิดความสามัคคีในทีมของคุณมากขึ้น

แนวคิดแบบอไจล์  คืออะไร Agile เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น โดยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอนและงานด้านเอกสารลง และมุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารกันในทีมให้มากขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เร็วขึ้น พร้อมนำมาทดสอบ และเก็บผลตอบรับต่าง ๆ เพื่อกลับไปแก้ไขปรับปรุง ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วและตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึ้นนั่นเอง (อ้างอิงความหมายจากเว็บไซต์ https://www.marketingoops.com/news/agile-working/ )

  1. Customer Centricity: ทักษะการเข้าใจลูกค้า

ลูกค้าควรได้ผลตอบแทนสูงสุดเท่าที่ลูกค้าจะได้รับ ควรให้พวกเขาได้ส่งต่อแบรนด์ ลูกค้าจึงมีความสำคัญกับธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ความต้องการของลูกค้านั้นเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงอย่างยิ่งอย่างยิ่ง ทั้งความอ่อนน้อมถ่อมตน การบริการหลังการขายที่ทันต่อความต้องการลูกค้าจึงจำเป็นอย่างยิ่ง

  1. การพัฒนาเว็บไซต์: ทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์

การออกแบบเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์สำหรับการเตรียมข้อมูลเพิ่มเติม และมีความจำเป็นในการติดตามกลุ่มเป้าหมาย  

  1. Low-Code and No-Code Development: พัฒนาเครื่องมือแบบ Low-Code และ No-Code 

สามารถจัดทำเครื่องมือสร้างเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นแบบเขียนโค้ดและแบบไม่ต้องเขียนโค้ด คือการช่วยกันแก้ปัญหาเมื่อเกิด IT-Skill-Gap หรือช่องว่างทางไอที เป็นทักษะที่ต้องความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน ทักษะนี้มีความสำคัญต่อพนักงานทุกคน ในปัจจุบันหลายองค์กรจะ มีความต้องการบุคลากรด้านไอที และความรู้ด้านดิจิทัลก็มีความสำคัญมาก

  1. Digital Marketing: การตลาดดิจิทัล

คือจัดการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้บริโภคทักษะทางดิจิทัลทำให้ได้เรียนรู้ข้อมูลเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหา (SEO) การค้นหา (SEM) ซึ่งจะช่วยในการจัดการกับลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเหล่านักการตลาด  

  1. Social Media: สื่อสังคมออนไลน์

สื่อสังคมออนไลน์กำลังเป็นทีนิยมและมีความสำคัญกับชีวิตของคน

ปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรมีความต้องการบุคลากรที่สามารถจัดการด้านสื่อสังคมออนไลน์มาช่วยในธุรกิจในการพัฒนาเนื้อหา เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น 

  1. Cyber Security: ทักษะที่ทำให้บริษัทเกิดความปลอดภัย Cyber

เทคโนโลยีจะมีประโยชน์มากมายหรือไม่แต่ก็อย่าลืมตรวจสอบอันตรายจากการรุกรานทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ เป็นการลดความผิดพลาดจากการรุกรานทางไซเบอร์และเพื่อความปลอดภัยให้กับบริษัท 

ควรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการภัยคุกคามด้านความมั่นคงให้กับองค์กรและลดความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังเป็นปัญหาในการทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. การทำงานร่วมกันและการสื่อสารระยะไกล: ทักษะการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นอุปสรรคต่อการทำงานกับทุกองค์กร ดังนั้นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทำงานจากระยะไกลนั้นจึงจำเป็นและตัองสามารถดำเนินการต่อไปได้ 

ดังนั้นทักษะนี้จึงจำเป็นในกรณีที่ต้องใช้เกี่ยวกับการทำงานที่ต้องใช้ในการสื่อสารมากขึ้น

  1. การจัดการนวัตกรรม: ทักษะในด้านการจัดการ

ในโลกที่พัฒนาฐานข้อมูลได้เปิดโอกาสให้พนักงานต้องติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ และเรียนรู้วีธีการใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้มีโอกาสทางธุรกิจใหม่ก่อนคู่แข่ง นี่คือกุญแจสำคัญระดับโลกของการทำธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง

และทั้งหมดนี้ก็คือ 10 ทักษะที่จะเป็นสิ่งที่ควรทำในปี 2023  ที่เรารวบรวมมาเพื่อให้ทุกคนเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันกับงานประจำในยุคปัจจุบัน

ที่มา : https://www.workventure.com

ภาพ :  Image by tirachardz on Freepik