พบอีกัวน่าสีชมพูใกล้สูญพันธุ์บนเกาะกาลาปาโกสเป็นครั้งแรก

รายงานจาก สำนักข่าวรอยเตอร์(Reuters ) — นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบการฟักไข่และวัยอ่อนของอีกัวน่าพิงค์แลนด์แห่งกาลาปาโกส ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งมีถิ่นกำเนิดบนเกาะเพียงแห่งเดียวบนหมู่เกาะเอกวาดอร์ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การค้นพบสายพันธุ์นี้เมื่อหลายสิบปีก่อน

อีกัวน่ามีถิ่นกำเนิดบนเนินภูเขาไฟวูล์ฟบนเกาะอิซาเบลาของกาลาปาโกสเท่านั้น อิกัวน่าชนิดนี้จัดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง และเหลืออยู่เพียงไม่กี่ร้อยตัว ตามการประมาณการ

“การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ ซึ่งทำให้เราสามารถระบุเส้นทางที่จะรักษาอีกัวน่าสีชมพูได้” แดนนี่ รูเอดา ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติกาลาปาโกส กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอังคาร

อีกัวน่าซึ่งยืดได้ยาวถึง 18.5 นิ้ว (47 เซนติเมตร) ถูกค้นพบครั้งแรกโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติในปี 1986 อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ใช้เวลาหลายสิบปีในการจำแนกอีกัวน่าสีชมพูว่าเป็นสายพันธุ์ที่แยกจากสายพันธุ์อื่นๆ บนเกาะ

ประชากรของพวกมันถูกคุกคามจากสายพันธุ์ต่างๆ บนเกาะ โดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะ อุทยานแห่งชาติระบุ

Rueda กล่าวว่า “ทุกแง่มุมที่ทำให้การดำรงอยู่ของพวกมันสูญพันธุ์ได้  ช่วยให้เราช่วยเหลือพวกมันได้ทันท่วงที โดยส่วนใหญ่จะคอยต่อต้านสายพันธุ์ที่เข้ามารุกราน และหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะวงจรธรรมชาติของระบบนิเวศที่เปราะบาง” Rueda กล่าว

หมู่เกาะกาลาปาโกสซึ่งมีสัตว์ป่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นกำลังสำคัญที่อยู่เบื้องหลังทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ ดาร์วิน (นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ) กาลาปาโกสเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดซึ่งไม่พบที่อื่น รวมทั้งเต่ายักษ์ นกกาน้ำที่บินไม่ได้ และอีกัวน่าหลายสายพันธุ์ รวมทั้งอีกัวน่าสีชมพู

ภูเขาไฟวูล์ฟเป็นหนึ่งในจุดที่ห่างไกลที่สุดที่อุทยานแห่งชาติได้รับการตรวจสอบ ซึ่งได้ติดตั้งสถานีวิจัยและตรวจสอบไว้

ระดับความรุนแรงของสถานภาพอีกัวน่าสีชมพู (Endangered pink iguana)อยู่ในระดับ CR – ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ ไอยูซีเอ็น (International Union for Conservation of Nature: IUCN) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินสถานภาพสัตว์ป่าไว้ดังนี้

EX – Extinct – สูญพันธุ์
สูญพันธุ์โดยสมบูรณ์ โดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการตายของสัตว์ตัวสุดท้าย
EW – Extinct in the wild – สูญพันธ์ในธรรมชาติ
ถูกคุกคามจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ
CR – Critically Endangered – ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
มีความเสี่ยงสูงมากที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในขณะนี้
EN – Endangered – ใกล้สูญพันธุ์
มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ
VU – Vulnerable – มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในภายหน้า
CD – Conservation Dependent – ปลอดภัยโดยแผนงานอนุรักษ์
ปลอดภัยโดยแผนงานอนุรักษ์ที่ดี หากแผนงานนั้นไม่สามารถดำเนินการต่อ จะเข้าสู่ threatened
NT – Near Threatened – ใกล้ถูกคุกคาม
ในภายภาคหน้า เป็นไปได้ว่าจะเข้าสู่ VU
LC – Least Concerned – ไม่ถูกคุกคาม
มีการประเมินสถานภาพแล้ว พบว่ายังไม่ถูกคุกคามถึงขั้น NE ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็น CD หรือ NT
LR – Lower Risk – เสี่ยงน้อย
มีความเสี่ยงน้อยต่อการสูญพันธุ์
DD – Data Deficient
ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประเมิน
NE – Not Evaluated
ยังไม่มีการพิจารณาประเมินสถานภาพ

https://edition.cnn.com/travel/article/pink-iguana-galapagos-island-intl-scli-scn/index.html

 

Image by wirestock on Freepik