ไทยติดอันดับ Top 10 ปล่อยมลพิษพลาสติกในมหาสมุทร

ไทยติดอันดับ Top 10 ปล่อยมลพิษพลาสติกในมหาสมุทร

ขยะพลาสติกบนบกเป็นปัญหาที่น่ากังวลอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่พลาสติกส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านการรีไซเคิล เผา (ซึ่งปล่อยมลพิษ) หรือถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบจะกลายเป็นขยะในมหาสมุทร  ซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่า พลาสติกที่ร่องลอยไปในมหาสมุทรสามารถทำอันตรายสัตว์บางชนิดได้ และบ่อยครั้งเลยที่ถึงแก่ชีวิต—สัตว์น้ำเหล่านี้พวกมันคิดว่าเป็นอาหาร ตัวอย่างเช่น ในปี 2019 วาฬจงอยปากของ Cuvier วัยเยาว์ถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งในฟิลิปปินส์และเสียชีวิตในไม่ช้า การชันสูตรพบว่าท้องของมันอุดตันด้วยขยะพลาสติกมากกว่า 88 ปอนด์ (40 กก.) 

ในขณะที่ประเทศที่มีรายได้ต่อประชากรสูง จำนวนมากสร้างขยะพลาสติกจำนวนมากต่อคน แต่พลาสติกในประเทศยังแปรรูปอย่างปลอดภัยได้ดีกว่าประเทศ ที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำยังคงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอยู่ มีแนวโน้มที่จะผลิตขยะพลาสติกที่มีการจัดการที่ไม่ถูกต้อง ในสัดส่วนที่สูงกว่า ซึ่ง มีแนวโน้มที่ขยะจะลงสู่มหาสมุทรมากขึ้น

มีการประเมินว่าในแต่ละปีมีพลาสติกจำนวน 4.8 ถึง 12.7 ล้านเมตริกตันเข้าสู่มหาสมุทร แต่จากการศึกษาในปี 2560 พบว่า 80% ของพลาสติกที่มีการจัดการที่ไม่ถูกต้องในมหาสมุทรมาจากเพียง 5 ประเทศในเอเชียได้แก่

 • จีน
 • ไทย
 • เวียดนาม
 • อินโดนีเซีย
 •  ฟิลิปปินส์

(การศึกษาล่าสุดที่เผยแพร่ในปี 2021)

10 อันดับแรกของประเทศที่ปล่อยพลาสติกลงสู่มหาสมุทรมากที่สุด (ปี 2564)

อันดับ

ประเทศ

หน่วยตัน

1. ฟิลิปปินส์ 356,371
2. อินเดีย 126,513
3. มาเลเซีย 73,098
4. จีน 70,707
5. อินโดนีเซีย 56,333
6. บราซิล 37,799
7. เวียดนาม 28,221
8. บังคลาเทศ 24,640
9. ไทย 22,806
10. ไนจีเรีย 18,640

ยกตัวอย่างประเทศในด้านการพยายามลดมลพิษพลาสติก

จีน

ในปี 2010 จีนผลิตพลาสติกในปริมาณมากที่สุดที่ 59.08 ล้านตันของขยะพลาสติก เกือบสองเท่าของผู้ผลิตที่สูงที่สุดรองลงมา (สหรัฐอเมริกาที่ 37.83 ล้านตัน) อย่างไรก็ตาม ประเทศได้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อควบคุมการสร้างขยะพลาสติก โดยให้คำมั่นว่าจะห้ามใช้ถุงแบบใช้ครั้งเดียวและย่อยสลายไม่ได้ในเมืองใหญ่ทุกแห่งภายในสิ้นปี 2563 และทุกเมืองทุกเมืองภายในปี 2565 หลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ถูกแบนภายในสิ้นปี 2563

ภายในปี 2559 การผลิตขยะพลาสติกโดยรวมของจีนลดลงเหลือ 21.60 ล้านตัน ลดลงเกือบ 28 ล้านตัน (สำหรับการเปรียบเทียบ การผลิตของสหรัฐฯ ลดลงน้อยกว่า 4 ตันในช่วงเวลาเดียวกัน) นอกจากนี้ แม้จะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตขยะพลาสติกโดยรวมรายใหญ่ที่สุด แต่การผลิตขยะพลาสติกต่อหัวของจีนยังต่ำที่สุดในโลกในปี 2559 ที่ 15.6 กิโลกรัมต่อปีต่อคน

เยอรมนี

เยอรมนีผลิตขยะพลาสติก 14.48 ล้านตันในปี 2553 รวมถึงขยะพลาสติก 31,239 ตันที่เสี่ยงลงสู่ทางน้ำ ขยะพลาสติกต่อวันของเยอรมนีต่อคนสูงที่สุดในโลกที่ 0.46 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 การสร้างขยะพลาสติกของประเทศลดลงเหลือ 6.68 ล้านตัน กระทรวงสิ่งแวดล้อมของเยอรมนีเปิดตัวแผน 5 ประการในปี 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดขยะพลาสติกของประเทศให้มากขึ้น

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นสร้างขยะพลาสติกประมาณ 4.88 ตันในปี 2559 ญี่ปุ่นมีแนวชายฝั่งยาวกว่า 18,000 ไมล์ สุขอนามัยของญี่ปุ่นทำให้อาหารหลายชนิดต้องห่อ ห่อใหม่ และห่อด้วยพลาสติกหลายชั้น รัฐบาลญี่ปุ่นมีเป้าหมายในการลดการใช้พลาสติกลง 25% ภายในปี 2573

ไทย

วันที่ 1 มกราคม 2563 – ธันวาคม 2565 ไทยสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียว รวมทั้งสิ้น 14,349.6 ล้านใบ หรือ 81,531 ตัน ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ

10 ประเทศที่มีมลพิษจากพลาสติกมากที่สุด (ปี 2564)

 1. อินเดีย – 12,994,100 ตัน
 2. จีน – 12,272,200 ตัน
 3. ฟิลิปปินส์ – 4,025,300 ตัน
 4. บราซิล – 3,296,700 ตัน
 5. ไนจีเรีย – 1,948,950 ตัน
 6. แทนซาเนีย – 1,716,400 ตัน
 7. ตุรกี – 1,656,110 ตัน
 8. อียิปต์ – 1,435,510 ตัน
 9. คองโก- 1,369,730 ตัน
 10. ไทย – 1,361,690 ตัน

ที่มา : https://worldpopulationreview.com/country-rankings/plastic-pollution-by-country

Image by rawpixel.com on Freepik